महा मृत्युंन्जय मन्त्र

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

ऋगवेद(७।५९।१२)मा उल्लेखित र यजुर्वेदमा पुन उल्लेख गरिएको यस मन्त्रलाई 'त्रियम्बकं मन्त्र पनि भनिन्छ|

ॐ त्रियम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षिय मामृतात्

  • भावार्थ

त्रियम्बकं =हे त्रिनेत्र (महादेवको नाम)

यजामहे=प्रार्थना गर्दछौ

सुगन्धिं =सुवासित(

पुष्टिवर्धनं= जीवकारक,शक्तिकारक

उर्वारुकमिव =लहरादार फल

बन्धनान् =लहरा (वन्धन)

मृत्योर्मोक्षिय =मृत्यु वाट मोक्ष

मा अमृतात् =अमरता