अनारमनी स्रोतकेन्द्रका विद्यालयहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
क्र.सं. विद्यालयकोनाम ठेगाना स्थापना वर्ष सञ्चालित कक्षा
१. श्रीमहेन्द्र रत्न उच्च माध्यमिक विद्यालय विर्तामोड न.पा ९, अनारमनी, झापा २०१४ नर्सरीदेखि १२ सम्म
२. दुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालय गरामनी ८, झापा २०१२ शिशुदेखि १२ सम्म
३. देवकोटा नि. माध्यमिक विद्यालय गरामनी ६, झापा २०३५ शिशुदेखि ८ सम्म
४. जनजागृति उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलधाप, झापा २०२४ शिशुदेखि १२ सम्म
५. मोहनमाया माध्यमिक विद्यालय चारपाने न.पा.२, झापा २०२४ नर्सरीदेखि १० सम्म
६. जनता प्रा.वि. गरामनी २, झापा २०४५ बालकक्षादेखि ५ सम्म
७. देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय विर्तामोड न.पा. ६, झापा २०१९ बालकक्षादेखि १२ सम्म
८. लक्ष्मीनारायण प्रा.वि. गरामनी ९, झापा २०६० बालकक्षादेखि ५ सम्म
९. दुर्गादेवी प्रा.वि. गोलधाप १, झापा २०३७ नर्सरीदेखि ५ सम्म
१०. गरमकाली नि.मा.वि. गोलधाप ६, झापा २०४४ नर्सरीदेखि ८ सम्म
११. विराट नि.मावि. गरामनी ९, झापा २०२७ नर्सरीदेखि ८ सम्म
१२. सरस्वती मा.वि. विर्तामोड न.पा. ५, बुट्टाबारी, झापा २०३७ नर्सरीदेखि १० सम्म
१३. सरस्वती मा.वि. गोलधाप ९, कोलाटोली, झापा २०३३ नर्सरीदेखि १० सम्म
१४. वीर अमरसिंह उच्च मा.वि. विर्तामोड न.पा. २, झापा २०१४ नर्सरी-१२ सम्म
१५. पञ्चरत्न मा.वि. विर्तामोड न.पा. ४, झापा २०२४ शिशुदेखि १० सम्म
१६. शुक्रराज नि.मा.वि. गरामनी ३, झापा २०२१ शिशुदेखि ८ सम्म
१७. साङ्गवेद संस्कृत मा.वि. विर्तामोड न.पा. २, झापा २०२८ ४ देखि १० सम्म
१८. अनारमनी प्रा.वि विर्तामोड न.पा.७, झापा २०६९ १ देखि ३ सम्म
१९. सहिद लक्ष्नी प्रा.वि. गरामनी ७, झापा २०५१ बालकक्षादेखि ५ सम्म
२०. महेन्द्र ज्योति उच्च मा.वि. गरामनि ९, झापा शिशुदेखि १२ सम्म
२१. लक्ष्मी नि.मा.वि. गरामनी २, झापा शिशुदेखि ८ सम्म
२२. चमरधाप प्रा.वि. गरामनी ९, झापा शिशुदेखि ३ सम्म

झापा जिल्ला अन्तर्गत अनारमनी स्रोत केन्द्रका विद्यालयहरू यसप्रका रहेका छन् ।[१]

सन्दर्भ स्रोत[सम्पादन गर्ने]

  1. अनारमनी स्रोतकेन्द्र