अफगानस्थानको प्रान्त

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search


अफ्गानिस्तान को प्रांत र स्वतन्त्र शहर (संख्यांक तालिका देखि मिलाएँ)

अफ्गानिस्तान को प्रान्त अफ्गानिस्तान को मुख्य प्रशासनिक विभाग छन्। मध्य एसिया को धेरै देखि अन्य देशहरु जस्तै अफ्गानिस्तान मा पनि प्रान्तहरुलाई 'विलायत' बुल्याइन्छ, मसलन हेलमंद प्रान्त को औपचारिक नाम 'विलायत-ए-हेलमंद' छ। सन् २००४ मा अफ्गानिस्तान मा चौंतीस प्रान्त थिए। हरेक प्रान्त को अध्यक्षता एक राजपाल गर्दछ र हरेक प्रान्त अफ्गान संसद को माथि सदन मा (जसे पश्तो मा 'मेशेरानो जिरगा', यानि 'बुजुर्गों को सभा' भन्छन्) दुइ सदस्य पठाइन्छ।

प्रांत र राजधानियाँ[सम्पादन गर्ने]

२००४ मा अफ्गान प्रान्तों को सूची यस प्रकार छ:[१]

अफ्गानिस्तान को प्रांत
प्रांत नक्शा संख्यांक​ आइसो ३१६६-२:एऐफ[२] केंद्र आबादी[३] क्षेत्रफल (किमी²) भाषा(एँ) टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र
बदख्शान ३० AF-BDS फैजाबाद ८,१९,३९६ ४४,०५९ दरी फारसी, पामीरी भाषाहरु, पश्तो २९ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफ्गानिस्तान
बादगीस AF-BDG कला-ए-नौ ४,९९,३९३ २०,५९१ दरी फारसी, पश्तो ७ जिल्ला पश्चिमी अफ्गानिस्तान
बगलान १९ AF-BGL पुल-ए-खुमरी ७,४१,६९० २१,११८ दरी फारसी, उजबेक, तुर्कमेन, पश्तो १६ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफ्गानिस्तान
बल्ख १३ AF-BAL मजार-ए-शरीफ ११,२३,९४८ १७,२४९ दरी फारसी, पश्तो १५ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफ्गानिस्तान
बामयान १५ AF-BAM बामयान ३,४३,८९२ १४,१७५ दरी फारसी ७ जिल्ला मध्य अफ्गानिस्तान
दायकुंदी १० AF-DAY नीलोको ४,७७,५४४ १८,०८८ दरी फारसी र पश्तो ८ जिल्ला
२००४ मा ओरूज्गान प्रान्त बांटकर बनाइयो
दक्षिण-पश्चिमी अफ्गानिस्तान
फराह AF-FRA फराह ४,९३,००७ ४८,४७१ पश्तो, दरी फारसी, बलोची ११ जिल्ला पश्चिमी अफ्गानिस्तान
फारयाब AF-FYB मेयमना ८,३३,७२४ २०,२९३ उजबेक, दरी फारसी, पश्तो तथा तुर्कमेन १४ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफ्गानिस्तान
गजनी १६ AF-GHA गजनी १०,८०,८४३ २२,९१५ पश्तो, दरी फारसी १९ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफ्गानिस्तान
गोर AF-GHO चगचरान ६,३५,३०२ ३६,४७९ दरी फारसी, पश्तो १० जिल्ला पश्चिमी अफ्गानिस्तान
हेलमंद AF-HEL लश्कर गाह १४,४१,७६९ ५८,५८४ पश्तो, दरी फारसी १३ जिल्ला दक्षिण-पश्चिमी अफ्गानिस्तान
हेरात AF-HER हेरात १७,६२,१५७ ५४,७७८ दरी फारसी, पश्तो, तुर्कमेन १५ जिल्ला पश्चिमी अफ्गानिस्तान
जोजजान AF-JOW शबरगान ४,२६,९८७ ११,७९८ उजबेक, तुर्कमेन,पश्तो तथा दरी फारसी ९ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफ्गानिस्तान
काबुल २२ AF-KAB काबुल ३३,१४,००० ४,४६२ दरी फारसी, तुर्कमेन, पश्तो र उजबेक १८ जिल्ला मध्य अफ्गानिस्तान
कंदहार १२ AF-KAN कंदहार २९,१३,००० ५४,०२२ पश्तो, दरी फारसी १६ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफ्गानिस्तान
कापीसा २९ AF-KAP महमूद-ए-राकी ३,५८,२६८ १,८४२ दरी फारसी, पश्तो, पाशाई ७ जिल्ला मध्य अफ्गानिस्तान
खोस्त २६ AF-KHO खोस्त ६,३८,८४९ ४,१५२ पश्तो १३ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफ्गानिस्तान
कुनर ३४ AF-KNR असदाबाद ४,१३,००८ ४,९४२ पश्तो १५ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफ्गानिस्तान
कुंदुज १८ AF-KDZ कुंदुज ८,२०,००० ८,०४० पश्तो, दरी फारसी, उजबेक तथा तुर्कमेन ७ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफ्गानिस्तान
लगमान ३२ AF-LAG मेहतर लाम ३,८२,२८० ३,८४३ पश्तो, पाशाई, नूरिस्तानी तथा दरी फारसी ५ जिल्ला पूर्वी अफ्गानिस्तान
लोगर २३ AF-LOW पुल-ए-आलम ३,२२,७०४ ३,८८० पश्तो, दरी फारसी ७ जिल्ला मध्य अफ्गानिस्तान
मैदान वरदक २१ AF-WAR मैदान शहर ५,२९,३४३ ९,९३४ पश्तो, दरी फारसी ९ जिल्ला मध्य अफ्गानिस्तान
नंगरहार ३३ AF-NAN जलालाबाद १३,४२,५१४ ७,७२७ पश्तो, दरी फारसी २३ जिल्ला पूर्वी अफ्गानिस्तान
नीमरूज AF-NIM जरंज १,१७,९९१ ४१,००५ बलोची, पश्तो तथा दरी फारसी ५ जिल्ला दक्षिण-पश्चिमी अफ्गानिस्तान
नूरिस्तान ३१ AF-NUR पारून १,३०,९६४ ९,२२५ नूरिस्तानी, पश्तो ७ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफ्गानिस्तान
पकतिया २४ AF-PIA गरदेज ४,१५,००० ६,४३२ पश्तो, दरी फारसी ११ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफ्गानिस्तान
पकतीका २५ AF-PKA शरना ८,०९,७७२ १९,४८२ पश्तो, दरी फारसी १५ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफ्गानिस्तान
पंजशीर २८ AF-PAN बाजारक १,२८,६२० ३,६१० दरी फारसी ५ जिल्ला
२००४ मा परवान प्रान्त बांटकर बनाइयो
पूर्वोत्तरी अफ्गानिस्तान
परवान २० AF-PAR चारीकार ४,९१,८७० ५,९७४ दरी फारसी, पश्तो ९ जिल्ला मध्य अफ्गानिस्तान
समंगान १४ AF-SAM समंगान ३,७८,००० ११,२६२ दरी फारसी, उजबेक ५ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफ्गानिस्तान
सर-ए-पोल AF-SAR सर-ए-पोल ५,०५,४०० १६,३६० दरी फारसी, पश्तो र उजबेक ७ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफ्गानिस्तान
तखार २७ AF-TAK तालोकान ८,३०,३१९ १२,३३३ दरी फारसी, उजबेक, पश्तो १२ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफ्गानिस्तान
ओरूज्गान ११ AF-ORU तरीनकोट ३,२०,५८९ १२,६९६ पश्तो, दरी फारसी ६ जिल्ला मध्य अफ्गानिस्तान
जाबुल १७ AF-ZAB कलात २,४४,८९९ १७,३४३ पश्तो, दरी फारसी ९ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफ्गानिस्तान

यिनलाई पनि हेर्नुहोस[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ[सम्पादन गर्ने]

  1. The World Factbook: Afghanistan (अङ्ग्रेजी), Central Intelligence Agency (सी आइ ए), Accessed 27 December 2011
  2. ISO 3166-2:AF (International Organization for Standardization, ISO 3166-2) codes for the provinces of Afghanistan
  3. http://www.mrrd.gov.af/nabdp/Provincial%20Development%20Plan.htm

ढाँचा:अफगानिस्तान को प्रांत