अफगानिस्तानका प्रान्तहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
अफगानिस्तानको प्रान्त र स्वतन्त्र शहर (संख्यांक तालिकासंग मिलाउनु होस)

अफगानिस्तानका प्रान्तहरू अफगानिस्तानको मुख्य प्रशासनिक विभाग हो। मध्य एसियाको धेरै जसो अन्य देशहरू जस्तै अफगानिस्तानमा पनि प्रान्तलाई 'विलायत' भनिन्छ, मसलन हेलमंद प्रान्त को औपचारिक नाम 'विलायत-ए-हेलमंद' हो। सन् २००४ मा अफगानिस्तानमा चौंतीस प्रान्त थिए। हरेक प्रान्तको अध्यक्षता एक राजपालले गर्दछन र हरेक प्रान्त अफ्गान संसदको माथिल्लो सदनमा (जसलाई पश्तो मा 'मेशेरानो जिरगा', अर्थात 'बुर्जुगहरूको सभा' भन्दछन) दुई सदस्य पठाउँछन।

प्रान्त र राजधानीहरु[सम्पादन गर्ने]

२००४ को आँकडा अनुसार अफगान प्रान्तको सूची यस प्रकार छ।:[१]

अफगानिस्तानको प्रान्त
प्रान्त नक्शा संख्यांक​ आइसो ३१६६-२:एऍफ[२] केंद्र आबादी[३] क्षेत्रफल (किमी²) भाषा(हरु) टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र
बदख्शान ३० AF-BDS फैजाबाद ८,१९,३९६ ४४,०५९ दरी फारसी, पामीरी भाषाएँ, पश्तो २९ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
बादगीस AF-BDG कला-ए-नौ ४,९९,३९३ २०,५९१ दरी फारसी, पश्तो ७ जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
बगलान १९ AF-BGL पुल-ए-खुमरी ७,४१,६९० २१,११८ दरी फारसी, उजबेक, तुर्कमेन, पश्तो १६ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
बल्ख १३ AF-BAL मजार-ए-शरीफ ११,२३,९४८ १७,२४९ दरी फारसी, पश्तो १५ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
बामयान १५ AF-BAM बामयान ३,४३,८९२ १४,१७५ दरी फारसी ७ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
दायकुंदी १० AF-DAY नीली ४,७७,५४४ १८,०८८ दरी फारसी और पश्तो ८ जिले
२००४ मा ओरूज्गान प्रान्त बिभाजन गरेर बनाईयो
दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान
फराह AF-FRA फराह ४,९३,००७ ४८,४७१ पश्तो, दरी फारसी, बलोची ११ जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
फारयाब AF-FYB मेयमना ८,३३,७२४ २०,२९३ उजबेक, दरी फारसी, पश्तो व तुर्कमेन १४ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
गजनी १६ AF-GHA गजनी १०,८०,८४३ २२,९१५ पश्तो, दरी फारसी १९ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
गोर AF-GHO चगचरान ६,३५,३०२ ३६,४७९ दरी फारसी, पश्तो १० जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
हेलमंद AF-HEL लश्कर गाह १४,४१,७६९ ५८,५८४ पश्तो, दरी फारसी १३ जिल्ला दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान
हेरात AF-HER हेरात १७,६२,१५७ ५४,७७८ दरी फारसी, पश्तो, तुर्कमेन १५ जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
जोजजान AF-JOW शबरगान ४,२६,९८७ ११,७९८ उजबेक, तुर्कमेन,पश्तो व दरी फारसी ९ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
काबुल २२ AF-KAB काबुल ३३,१४,००० ४,४६२ दरी फारसी, तुर्कमेन, पश्तो और उजबेक १८ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
कंदहार १२ AF-KAN कंदहार २९,१३,००० ५४,०२२ पश्तो, दरी फारसी १६ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
कापीसा २९ AF-KAP महमूद-ए-राकी ३,५८,२६८ १,८४२ दरी फारसी, पश्तो, पाशाई ७ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
खोस्त २६ AF-KHO खोस्त ६,३८,८४९ ४,१५२ पश्तो १३ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
कुनर ३४ AF-KNR असदाबाद ४,१३,००८ ४,९४२ पश्तो १५ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
कुंदुज १८ AF-KDZ कुंदुज ८,२०,००० ८,०४० पश्तो, दरी फारसी, उजबेक व तुर्कमेन ७ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
लगमान ३२ AF-LAG मेहतर लाम ३,८२,२८० ३,८४३ पश्तो, पाशाई, नूरिस्तानी व दरी फारसी ५ जिल्ला पूर्वी अफगानिस्तान
लोगर २३ AF-LOW पुल-ए-आलम ३,२२,७०४ ३,८८० पश्तो, दरी फारसी ७ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
मैदान वरदक २१ AF-WAR मैदान शहर ५,२९,३४३ ९,९३४ पश्तो, दरी फारसी ९ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
नंगरहार ३३ AF-NAN जलालाबाद १३,४२,५१४ ७,७२७ पश्तो, दरी फारसी २३ जिल्ला पूर्वी अफगानिस्तान
नीमरूज AF-NIM जरंज १,१७,९९१ ४१,००५ बलोची, पश्तो व दरी फारसी ५ जिल्ला दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान
नूरिस्तान ३१ AF-NUR पारून १,३०,९६४ ९,२२५ नूरिस्तानी, पश्तो ७ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
पकतिया २४ AF-PIA गरदेज ४,१५,००० ६,४३२ पश्तो, दरी फारसी ११ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
पकतीका २५ AF-PKA शरना ८,०९,७७२ १९,४८२ पश्तो, दरी फारसी १५ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
पंजशीर २८ AF-PAN बाजारक १,२८,६२० ३,६१० दरी फारसी ५ जिले
२००४ मा परवान प्रान्त बिभाजन गरेर बनाईयो
पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
परवान २० AF-PAR चारीकार ४,९१,८७० ५,९७४ दरी फारसी, पश्तो ९ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
समंगान १४ AF-SAM समंगान ३,७८,००० ११,२६२ दरी फारसी, उजबेक ५ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
सर-ए-पोल AF-SAR सर-ए-पोल ५,०५,४०० १६,३६० दरी फारसी, पश्तो और उजबेक ७ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
तखार २७ AF-TAK तालोकान ८,३०,३१९ १२,३३३ दरी फारसी, उजबेक, पश्तो १२ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
ओरूज्गान ११ AF-ORU तरीनकोट ३,२०,५८९ १२,६९६ पश्तो, दरी फारसी ६ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
जाबुल १७ AF-ZAB कलात २,४४,८९९ १७,३४३ पश्तो, दरी फारसी ९ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान

यसलाई पनि हेर्नुहोस[सम्पादन गर्ने]

सन्दर्भ[सम्पादन गर्ने]

  1. The World Factbook: Afghanistan (अङ्ग्रेजी), Central Intelligence Agency (सी आइ ए), Accessed 27 December 2011
  2. ISO 3166-2:AF (International Organization for Standardization, ISO 3166-2) codes for the provinces of Afghanistan
  3. http://www.mrrd.gov.af/nabdp/Provincial%20Development%20Plan.htm

ढाँचा:अफगानिस्तानको प्रान्त