कला (तरंग)

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्

This article has been translated possibly either from English Wikipedia or from Hindi Wikipedia using Google Translation and then by using Nepali Wikipedia Translator or Online Nepali Wikipedia Translator The translated text might have some typos and erros. You can edit to fix this by clicking here नेपालीमा अनुबाद गर्नुहोस:यो पृष्ठ कला_(तरंग) बाट नेपाली विकीपिडियामा उल्था गरिएको हो । यसमा व्याकरणहरु को शुद्धता लाइ सच्याउन पर्ने हुन सक्छ । त्यसको लागि यस पृष्ठलाइ सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।दुई तरंगहरुको बीच कलान्तर

कुनै तरंग]]को सन्दर्भ मा, कला (फेज) त्यो समयावधि या दूरी हो जो ति तरंग का कुनै सन्दर्भ बिन्दुको सापेक्ष अभिव्यक्त गरिएको होस। प्रायः कलाको ति तरंगको आवर्तकालको अनुपात (अनुपात)को रूपमा व्यक्त गरिन्छ र प्रायः उनी तरंगको त्यो बिन्दु सन्दर्भको रूपमा लिया जान्छ जसमा विस्थापन (या विद्युत क्षेत्र, या चुम्बकीय क्षेत्र या दाब) शून्य हो। तरंगको एक आवर्तकालको ३६० डिग्रीको तुल्य मानते भएका कलाको प्रायः अंशहरु (डिग्री)मा पनि व्यक्त गर्छन। उदाहरणको लागि तरंगको कुनै बिन्दुको कला ३० डिग्री होनेको अर्थ छ कि त्यो बिन्दु संदर्भ बिन्दु बाट ३०/३६० = १/१२ आवर्तकालको दूरीमा स्थित छ।

व्यवहारमा अधिकांशतः समान आवृत्ति वाली दुई तरंगहरुको बीच कलान्तर (phase difference) अधिक महत्वपूर्ण राशि छ। दुई तरंगहरुको बीच कलान्तर दुवै तरंगहरुको शून्य पार बिन्दु (जीरो क्रसिंग)को बीचको अन्तर (दूरी, समय या डिग्री में)को बराबर हुन्छ।

फर्मुला(सुत्र)[सम्पादन गर्ने]

यौटा तरंगको oscillationलाई तलको सुत्रद्वारा चीत्रित गर्न सकिन्छ। :

x(t) = A\cdot \cos( 2 \pi f t + \theta )\,
y(t) = A\cdot \sin( 2 \pi f t + \theta ) = A\cdot \cos( 2 \pi f t + \theta -\pi/2),\,

बाहिरी कडिहरु[सम्पादन गर्ने]