गर्भाशय ग्रन्थीहरु

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
गर्भाशय ग्रन्थीहरू
Gray1169.png
Vertical section of mucous membrane of human uterus. (Glands labeled at center right.)
Gray32.png
Section through ovum imbedded in the uterine decidua. Semidiagrammatic.

am. Amniotic cavity.
b.c. Blood-clot.
b.s. Body-stalk.
ect. Embryonic ectoderm.
ent. Entoderm.
mes. Mesoderm.
m.v. Maternal vessels.
tr. Trophoblast.
u.e. Uterine epithelium.
u.g. Uterine glands.
y.s. Yolk-sac.
ल्याटिन glandulae uterinae
Gray's subject #268 1262

गर्भाशय ग्रन्थीहरू पाठेघरमा साधारण स्तम्भिय पत्रद्वारा रेखांकित नली-आकारमा हुने गर्छन। यि गर्भाधान नभएको पाठेघरमा साना आकारमा हुने गर्छन भने गर्भधानको तुरुन्तै यि ठूला र लामा भई बाङ्गिएका वा छाल आकारमा देखापर्छन।