चित्र:6n-graf.svg

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

मूल फाइल(SVG फाइल,साधारण ३३३ × २२० पिक्सेलहरु, फाइल आकार: ३ किलोबाइटहरू)

यो फाइल Wikimedia Commons बाट हो र अन्य परियोजनाहरू द्वारा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ नेर यसको फाइल विवरण पृष्ठमा रहेको विवरण तल दिइएको छ।

वर्णन

Graph, created in Neato

मिति (UTC)
स्रोत Image:6n-graf.png simlar input data
लेखक User:AzaToth
अनुमति
(यो फाइल पुनप्रयोग गर्न)

The image is in the public domain.

Based on the following code:

graph untitled {
	graph[bgcolor="transparent"];
	node [fontname="Bitstream Vera Sans", fontsize="22.00", shape=circle, style="bold,filled" fillcolor=white];
	edge [style=bold];
	1;2;3;4;5;6;
	6 -- 4 -- 5 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4;
	2 -- 5;
}

File Kirchhoff.svg is derived from this work:

Kirchhoff.svg


PD-icon.svg This file is ineligible for copyright and therefore in the public domain because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.

फाइल इतिहास

मिति/समय मा क्लिक गरेर त्यससमयमा यो फाइल कस्तो थियो भनेर हेर्न सकिन्छ ।

मिति/समयथम्बनेलआकारहरूप्रयोगकर्ताटिप्पणी
हालको१७:०२, ७ मार्च २००७थम्बनेल १७:०२, ७ मार्च २००७ संस्करणको रुपमा३३३×२२० (३ किलोबाइटहरू)AzaTothoops, removed one too much
१७:०१, ७ मार्च २००७थम्बनेल १७:०१, ७ मार्च २००७ संस्करणको रुपमा३३३×२२० (३ किलोबाइटहरू)AzaTothremoved unneeded attribs,
१६:५९, ७ मार्च २००७थम्बनेल १६:५९, ७ मार्च २००७ संस्करणको रुपमा३३३×२२० (३ किलोबाइटहरू)AzaTothwhite fill
१६:५५, ७ मार्च २००७थम्बनेल १६:५५, ७ मार्च २००७ संस्करणको रुपमा३३३×२२० (३ किलोबाइटहरू)AzaTothdirect svg output from neato
०३:०४, २९ मे २००६थम्बनेल ०३:०४, २९ मे २००६ संस्करणको रुपमा३६०×२४० (६ किलोबाइटहरू)Chris-martin{{Information | Description = Graph, created in Inkscape | Source = Image:6n-graf.png converted to SVG format | Date = May 28, 2006 | Author = en:User:Booyabazooka | Permission = The image is in the public domain. | other_versions = }} {

यस फाइलमा निम्नपृष्ठ जोडिन्छ:

वैश्विक फाइल प्रयोग

निम्न अन्य विकिहरुमा यस फाइलको प्रयोग:

यस फाइलको वैश्विक उपयोगको अधिक जानकारी हेर्नुहोस् ।

मेटाडेटा

"https://ne.wikipedia.org/wiki/चित्र:6n-graf.svg" बाट निकालिएको