टर्नु

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

टर्नु एउटा अकर्मक क्रिया हो। यो टर् धातुबाट बनेको र यसको अर्थ आउन लागेको कुरा अथवा घटना पर सर्नु अथवा नहुनु।

यसका रूप यस प्रकार छन्

टर्नु क्रियाका रूपहरू
बचन वर्तमान काल भूत काल भविष्यत् काल
एक बचन(अन्य पुरुष) टर्छ/टर्छे/टर्नुहुन्छ टर्‍यो/टरे/टरी
टरिन्/टर्नुभयो
टर्नेछ/टर्नेछन्/टर्नुहुनेछ
बहुबचन (अन्य पुरुष) टर्छन् टरे टर्नेछन्/टर्नुहुनेछ
एक बचन(मध्यम पुरुष) टर्छौ/टर्छ्यौ टर्‍यौ टर्छौ
बहुबचन (मध्यम पुरुष) टर्छौ टर्‍यौ टर्नेछौ
एक बचन(उत्तम पुरुष) टर्छु टरें टर्नेछु
बहुबचन (उत्तम पुरुष) टर्छौं टर्‍यौं टर्नेछौं

उदाहरण: पानी पर्नै लागेको थियो तर टर्‍यो।