ढाँचा:Grading scheme/doc/see also

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
स्तरीय वर्ग प्रकार
Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित 
{{class|एफए}} {{class|ए}} {{class|जीए}} {{class|बी}}
Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अपूर्ण  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित 
{{class|सी}} {{class|छोटो}} {{class|अपूर्ण}} {{class|एफएल}}
Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित   ??? 
{{class|सूची}} {{class|एफएम}} {{class|उपलब्ध नभएको}} {{class|अमूल्याङ्कित}}
गैर-स्तरीय वर्ग प्रकार
Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  श्रेणी पृष्ठ अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित 
{{class|किताब}} {{class|श्रेणी}} {{class|हाल}} {{class|अस्पष्ट}}
Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित 
{{class|फाइल}} {{class|भविष्य}} {{class|विलय}} {{class|आवश्यक}}
Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित  Symbol question.svg अमूल्याङ्कित 
{{class|पोर्टल}} {{class|परियोजना}} {{class|अनुप्रेषण}} {{class|ढाँचा}}
महत्वका प्रकार
 शीर्ष   उच्च   मध्य   निम्न 
{{importance|शीर्ष}} {{importance|उच्च}} {{importance|मध्य}} {{importance|निम्न}}
 तल्लो   महत्व नभएका   उपलब्ध नभएको   अज्ञात 
{{importance|तल्लो}} {{importance|महत्व नभएका}} {{importance|उपलब्ध नभएको}} {{importance|अज्ञात}}
वर्ग
महत्व
हाइब्रिड
गुणस्तर मूल्यांकन पृष्ठहरूमा धेरै ढाँचाहरू थप्ने उपकरण