दार्जीलिंगको इतिहास

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search


दार्जलिङ नेपालको एक अभिन्न अन्ग हो त्यहा का बासिन्द्दा सबै नेपालीहरूछन/ हाम्रा सबै नेपाली पुखाहरू आजसमम तेहि ठाउमा छन/अपराधि ब्रितिश बेलायति हरूले सन १८१४मा जबरजस्ति ब्रितिश इन्डिआमा गाबेका थिए तर सन १९४७मा इन्डिया स्वटतन्त्र हुदाका ब्खतमा नै सुगौलि सन्दि बेलायत र नेपालले मिलेर नै रद्ध गरेका थिए तेस पछाडि दार्गजलिन्ङ भुमि त नेपालको पश्च्हिमि भुभग स्वोतह नेपालको हुनुपर्ने थिओ तर भरतिय हरूले आज सम्मन फ्हिर्त गरेका छैनन आनि सिक्किम सगको खोसेको औसेको कुरा झुत्टा इतिहास बनौदैछन.नेपालको हो र नेपालकोनै हुनुपर्छ.र तुरुन्त फ्हिर्ता नेपाललाई भारतले दिनुपर्छ.नेपालको सिमाना पुर्बमा टिस्टा र ब्ङगालादेस सग जोडियको छ अनि नेपालको पश्च्हिमि भगमा सत्लज नदी यानिकि किल्ला कन्ग्दडा तक छ. भरतमा जुन भगलाई हिमान्च्हल प्रदेश भनिन्च्छ. साथै दख्खिनमा गरीबअ आजको नेपाल् - भरातको बोडर बाट ४३० कि.मि. ताढआ सम्म छ, जुन आब नेपालीले सजरि पनि लिनेछन, यदि भरत्ले रोक्न खोज्छ भ्ने नेपाली दाजुभाईहरूले नत कासमिर नत कुनै अर्को कर्गिले सग लदेर भरत्लाई जोघाउने छन्. छैनन आनि भरत्लाई १० तुक्रा टुक्क्रा गरे र ढेरै ९ ओटा स्वोतन्त्र देशको निर्मान गरिदइनेछ।