ढाँचा:दुर्गापुर स्रोतकेन्द्रका विद्यालयहरू

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search
क्र.सं. विद्यालयकोनाम ठेगाना स्थापना वर्ष सञ्चालित कक्षा
१. भृकुटी उच्च माध्यमिक विद्यालय ,दुर्गापुर कनकाई नगरपालिका २०२४ १-१२
२. कनकाई उच्च माध्यमिक विद्यालय,सुरुङ्गा कनकाई नगरपालिका ३ २०१५ १-१२
३. आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, घैलाडुब्बा कनकाई नगरपालिका ९ २०१४ १-१२
४. गौरीशङ्कर उच्च मा.वि. डाँगीबारी ९ डाँगीबारी २०१६ १-१२
५. फूलबारी उच्च मा.वि. चकचकी ६ चकचकी २००७ १-१२
६. सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, जामुनबाडी कनकाई नगरपालिका २ २०१७ १-१०
७. चम्पापुर माध्यमिक विद्यालय, चम्पापुर कनकाई नगरपालिका ६ २०२० १-१०
८. हिमाली निम्न माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मीपुर कनकाई नगरपालिका ८ २०२० १-८
९. सिंहदेवी निम्न माध्यमिक विद्यालय, टेक्रा कनकाई नगरपालिका ४ २०४० १-८
१०. जनचेतना निम्न माध्यमिक विद्यालय, सुरुङ्गा कनकाई नगरपालिका ३ २०५३ १-८
११. जानकी निम्न माध्यमिक विद्यालय, कनपा २, सुकेडाँगी कनकाई नगरपालिका २ २०३५ १-८
१२. जनविकास निम्न माध्यमिक विद्यालय चकचकी ३ २०११ १-८
१३. कटरडाँगी निम्न माध्यमिक विद्यालय चकचकी ६ २०११ १-८
१४. पञ्चमणि निम्न माध्यमिक विद्यालय डाँगीबारी ८ २०३३ १-८
१५. घोडामारा निम्न माध्यमिक विद्यालय चकचकी ७ २०४६ १-८
१६. भगवती निम्न माध्यमिक विद्यालय कनकाई नगरपालिका ५ २०५९ १-८
१७. देवकोटा प्राथमिक विद्यालय तुलसीबारी कनकाई नगरपालिका ५ २०२० १-५
१८. पञ्चकन्या प्राथमिक विद्यालय कनकाई नगरपालिका २ २०४५ १-३
१९. पशुपति प्राथमिक विद्यालय कनकाई नगरपालिका १ २०४८ १-५
२०. पशुपति प्रा.वि. डाँगीबारी ४ २०२१ १-५
२१. जनज्योति प्रा.वि. चकचकी ४ २०४६ १-५
२२. कनकाई गायत्री प्रा.वि. कनकाई नगरपालिका ४ १-५ [१]

[२]

  1. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, झापा
  2. दुर्गापुर स्रोतकेन्द्र, झापा