बकुगन् बअत्तले ब्रव्लेर्स् दन् कुसो

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to searchबकुगन् येक् खेल् हो जुन् कार्तूनमा देखाइन्च्ह। कर्तून्को मुख्ये कारेक्तर् देन् कुसो हो ( Dan Kuso - Daneil Kuso or only dan ) र अरु करेक्तर् सुन् , रुनो , अलिस् ,जुलि , मरुच्ओ इनिहरू पनि मुखय कारेक्तर् हुन्।