बाइनरि सर्च

नेपाली विकिपीडियाबाट, एक स्वतन्त्र विश्वकोष
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्एक द्धिआधारी खोज ' प्रणाली हल सारिणी मा कुनै आइटम को स्थिति खोज्छ। null null द्विआधारी खोज तत्त्व सारिणी को लागि एक इनपुट मूल्यको तुलना गरेर काम गर्दछ। तुलना से यो निर्धारित हुन्छ कि इनपुट तत्त्वले कम या अधिक छ । जब इनपुट, तत्त्व को बराबर हुन्छ तब खोज बन्द हुन्छ र तत्त्वको स्थिति दिन्छ। यदि तत्त्व इनपुटको समान छैन 'तब फेरि पुन: एउटा अझै अर्को तुलना गरेर पत्ता लगाएर कि इनपुट ,तत्त्व ले सानो या तत्त्वले अधिक से छ। यदि इनपुट सारिणी को भित्र स्थित छैन भने यो एल्गोरिथ्म साधारण तरिका मा एक अद्धितीय मान दर्शाउँछ। द्धिआधारी खोज एल्गोरिदम सामान्यतया संख्या को तुलना ,सारणी को आधा गरेर ति तत्वहरुलाई गर्छ । यस प्रकार दिइएको तत्त्वको ठेगाना लगाउन मा लघुगणक समय लाग्छ। एक द्धिआधारी खोज एक विभाजित र विजय खोज एल्गोरिथ्म हो।

प्रणाली

BinarySearch(A[0..N-1], value, low, high) {
if (high < low)
return -1 // not found
mid = low + ((high - low) / 2)
if (A[mid] > value)
return BinarySearch(A, value, low, mid-1)
else if (A[mid] < value)
return BinarySearch(A, value, mid+1, high)
else
return mid // found
}

बाहिरी लिंक[सम्पादन गर्ने]