भर्नु

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

भर्नु एउटा अकर्मक क्रिया हो। यो भर् धातुबाट बनेको र यसको अर्थ कुनै पात्र अथवा ठाउँमा केही हाल्नु वा पूरा पार्नु हो।

यसका रुप यस प्रकार छन्

भर्नु क्रियाका रुपहरु
बचन वर्तमान काल भूत काल भविष्यत् काल
एक बचन(अन्य पुरुष) भर्छ/भर्छे/भर्नुहुन्छ भर्‍यो/भरे/भरी
भरिन्/भर्नुभयो
भर्नेछ/भर्नेछन्/भर्नुहुनेछ
बहुबचन (अन्य पुरुष) भर्छन् ्भरे भर्नेछन्/भर्नुहुनेछ
एक बचन(मध्यम पुरुष) भर्छौ/भर्छ्यौ भर्‍यौ भर्छौ
बहुबचन (मध्यम पुरुष) भर्छौ भर्‍यौ भर्नेछौ
एक बचन(उत्तम पुरुष) भर्छु भरें भर्नेछु
बहुबचन (उत्तम पुरुष) भर्छौं भर्‍यौं भर्नेछौं