भारतमा नीति निर्देशक तत्व

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

भारतीय संविधानको भाग ३ तथा ४ मिलाएर संविधानको आत्मा तथा चेतना कहिन्छन् किन कि कुनै पनि स्वतंत्र राष्ट्रको लागि मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश तत्त्वले देशको निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँछन्। नीति निर्देशक तत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकासको नवीनतम तत्त्व हो सर्वप्रथम यो आयरलैंडको संविधानमा लागू गरिएको थियो। यी तत्त्वहरू संविधानको विकासको साथ-साथै विकसित भएका हुन्। यी तत्त्वहरूको कार्य एक जनकल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो। भारतीय संविधानको यस भागमा नीति निर्देशक तत्वहरूको रूप र आकार निश्चित गरिएकोछ, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वमा भेद बताइएकोछ र नीति निर्देशक तत्त्वहरूको महत्व बुझाइएकोछ।