ललितपुर-काठमाडौं-किर्तिपुर भाषिका

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search


ललितपुर-काठमाडौं-किर्तिपुर भाषिका ललितपुर,काठमाडौंकिर्तिपुरमा बोलिन्छ । ललितपुर,काठमाडौंकिर्तिपुर भाषिका ९७% मिल्दो हुनाले यिनिहरूलाई सङ्गै राखेको हो। तर ललितपुर,काठमाडौंकिर्तिपुरमा २% भए पनि भिन्नत भएकाले यस भाषिकालाई ३ उप-भाषिकाहरूमा पनि टुक्र्याउन मिल्छ।

ललितपुर र काठमाडौं भाषिकामा भिन्नताहरू[सम्पादन गर्ने]

निम्न तालिकामा {} भित्र रखिएको अक्षरलाई लामो उच्चरण गर्नुपर्छ।

ललितपुर भाषिका ललितपुर भाषिका नेपालीमा उच्चरण काठमाडौं भाषिका काठमाडौं भाषिका नेपालीमा उच्चरण
यना:च्वनू य{ना}च्वनू यान्च्वनू यान्च्वनू
दाया:च्वनू दा{या}च्वनू दाइच्वनू दैच्वनू