विकिपीडिया:पृष्ठ हटाउने नीति

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
Green check.png यो पृष्ठले नेपाली विकिपीडियाको आधिकारिक नीति जनाउँछ । धेरैजनाले यसको समर्थन गर्दछन् । उनीहरूको विचारमा यो एक मापदण्ड हो जसलाई सबै प्रयोगकर्ताहरूले पालना गर्नुपर्दछ । यस पृष्ठमा परिवर्तन गर्दा कृपया ध्यान पुर्‍याउनुहोस् कि सबैजना तपाईंले गरेको परिवर्तनसँग सहमत छन् । यदि तपाईँ पक्का हुनुहुन्न वा केही परिवर्तन प्रस्ताव गर्न चाहनुहुन्छ भने वार्तालाप पृष्ठको प्रयोग गर्नुहोस् ।
सङ्क्षिप्त रूप:
WP:DP


विकिपीडिया पृष्ठहरूलाई प्रबन्धक एवं उत्पात नियंत्रक हटाउन सक्दछन्। पृष्ठ हटाउनमा त्यो पृष्ठ र त्यसको सबै पुराना अवतरणहरू अंतर्जालमा देखिन बन्द हुन्छन्। हटाइएको पृष्ठहरूलाई उत्पात नियंत्रक एवं प्रबन्धक फिर्ता ल्याउन सक्दछन्।

यो विकिपीडिया नीति हटाउनलाई केही विकल्प दिइन्छ जसलाई पृष्ठ हटाउनाले पहिला प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। यो नीतिले बताउँछ कि विकिपीडिया पृष्ठहरूलाई कहिले र कुन कारणहरूले हटाउन सकिन्छ र हटाउने प्रक्रियाहरू के-के छन्।

अन्य विकल्प[सम्पादन गर्ने]

पृष्ठ हटाउनका धेरै विकल्प उपस्थित छन्:

  • लेखलाई राम्रो बनाउनु:- यदि लेखको विषय ज्ञानकोषका अनुकूल छ भने त्यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ।
  • विलय गर्नु:- यदि एउटा नै विषयमा एकबाट अधिक लेख बनेका छन् त सबै लेखहरूलाई एउटा उचित नाममा विलय गराउन सकिन्छ। यदि कुनै यस्ता विषयमा लेख बनि सकेको छ जो स्वयंमा सम्पूर्ण लेख जति ठूलो छैन त त्यसलाई कुनै सम्बन्धित विषयका लेखमा भागका तौरमा विलय गर्न सकिन्छ।
  • पुनर्निर्देशन:यदि एकबाट अधिक यस्ता लेख बनेकै छन् जसमा हूबहू सामग्री छ भने सबैको एउटा नै लेखमा पुनर्निर्देशित गराउन सकिन्छ।
  • अन्य प्रकल्प:यदि पृष्ठ ज्ञानकोषको बजाए विकिमीडिया फाउन्डेशनका अन्य कुनै प्रकल्पका अनुरूप छ त त्यसलाई हटानाले पहिला त्यस प्रकल्पमा निर्यात गर्न दिनुपर्नेछ।
  • आर्काइविंग:यदि पृष्ठमा यस्तो सामग्री अथवा चर्चा होस् जो भविष्यमा काम आउन सक्दछ, त पृष्ठलाई हटाउनेका बजाए त्यसको पुरालेख बनाउन सकिन्छ।

शीघ्र हटाउन[सम्पादन गर्ने]

पृष्ठहरूलाई निम्न कारणहरूबाट बिना कुनै मतका शीघ्र हटाउन सकिन्छ:

वैश्विक मापदंड[सम्पादन गर्ने]

ये मापदंड विकिपीडियामा सबै प्रकारका पृष्ठहरू, अर्थात सबै नामस्थानहरूमा लागू हुन्छन्:

व1। अर्थहीन नाम अथवा सम्पूर्णतया अर्थहीन सामग्री भएका पृष्ठ

इसमा ती पृष्ठ आउँछन् जसको नाम अर्थहीन छ, उदाहरण:"स्द्ग्फ्द्ग"; अथवा जसमा सामग्री अर्थहीन छ, चाहे त्यसका नाम अर्थहीन न हो, उदाहरण:लेख जसमा सामग्री छ"ध्ब्द्फ्ह्फ़"

व2। परिक्षण पृष्ठ

इसमा ती पृष्ठ आउँछन् जसलाई परिक्षणका लागि बनाइएको छ, अर्थात यो जाननका लागि कि सचमुच सदस्य वहाँ बदलाव गर्न सक्दछ वा छैन। यस मापदंडका अंतर्गत सदस्यहरूका उपपृष्ठ छैन आउँदै।

व3। साफ़ बर्बरता

इस मापदंडका अंतर्गत यस्ता पृष्ठ आउँछन् जिनपर केवल बर्बरता हो। यसमा केवल त्यही पृष्ठ आउँछन् जसको इतिहासमा बर्बरता मुक्त कुनै पनि अवतरण न होस्।

व4। साफ़ धोखा

इस मापदंडका अंतर्गत ती पृष्ठ आउँछन् जिनपर साफ़ देखिाई दे रह्यो धोखा हो।

व5। ख़ाली पृष्ठ

इसमा ती सबै पृष्ठ आउँछन् जसमा कुनै सामग्री छैन, र न नैं कुनै पुरानो अवतरणमा थियो। यद्यपि यदि यस्ता पृष्ठ यदि कुनै यस्ता विषयमा होउन् जस पर पृष्ठ बन सक्दछ त त्यसमा सामग्री डालने कोशिश गरनी चाहिन्छ, परंतु यस्तो गर्नु अनिवार्य छैन। यस्ता पृष्ठहरूलाई यस मापदंडका अंतर्गत हटाउन सकिन्छ।

व6। साफ़ कॉपीराईट उल्लंघन

इस मापदंडमा ती सबै पृष्ठ आउँछन् जो साफ़ तौरमा कॉपीराइट उल्लंघन छन् र जसको इतिहासमा उल्लंघनबाट मुक्त कुनै पनि अवतरण छैन। जिन पृष्ठहरूका इतिहासमा कुनै पनि कॉपीराइट उल्लंघन मुक्त अवतरण छ भनेंिनलाई यस मापदंडका अंतर्गत छैन हटाया जा सकता, बलकी तिनलाई त्यस अवतरणमा पूर्वव्रत गरिदिए जाना चाहिन्छ। यसमा ती पृष्ठ पनि आउँछन् जिनपर डाली गई सामग्रीको कॉपीराईट स्वयं त्यसै सदस्यका नजिक छ र सदस्यले त्यसका पहिलो प्रकाशन कुनै मुक्त लाइसहरूसका अंतर्गत छैन गरेकोछ।

व6ल। लेख

इसमा ती लेख पनि आउँछन् जसलाई कुनै अन्य वेबसाईट अथवा ब्लगबाट ज्यहरू-का-त्हरू अथवा धेरै कम बदलावहरूका साथ कॉपी-पेस्ट गरका बनाइएको हो।

व6फ़। फ़ाइलहरू

ौं सबै फ़ाइलहरू जो अंतरजालमा कुनै यस्तो वेबसाइटबाट लागि गए छन् जो साफ़-साफ़ फ़ाइललाई मुक्त लाइसहरूसका अंतर्गत छैन दिन्छ। यस मापदंडका अंतर्गत ती फ़ाइलहरू छैन आउँछन् जो कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित छन् र उचित उपयोग(fair use)का अंतर्गत विकिपीडियामा स्रोत, कॉपीराइट जानकारी र उचित उपयोग औचित्य सहित छन्। परंतु, यदि कॉपीराइट चित्रहरूमा उचित उपयोग औचित्य छैन दिएका छन् त तिनलाई यस मापदंडका अंतर्गत हटाउन सकिन्छ। अंतरजालमा उपलब्ध फ़ाइलहरू सामान्य तौरमा कॉपीराईट हुन्छन् र जबसम्म स्रोत वेबसाईटमा साफ़ तौरमा न भनिएको हो अथवा फ़ाइलको कॉपीराइट समाप्त न भयो हो, अंतर्जालबाट ली गई फ़ाइलहरू कॉपीराइट मानी जानेछ र यस मापदंडका अंतर्गत आएँगी।

इसमा ती सबै फ़ाइलहरू पनि आउँछन् जिनपर साफ़-साफ़ गलत लाइसहरूसको प्रयोग गरिएको हो। उदाहरण:कुनै फ़िल्मका पोस्टरलाई आफ्नो स्वयं बनाए कार्य कहना, वा कुनै मुक्त लाइसहरूसका अंतर्गत अपलोड गर्नु।

व6स। सदस्य पृष्ठ

सदस्य आफ्नो सदस्य पृष्ठ, वार्ता पृष्ठ अथवा कुनै उपपृष्ठमा कॉपीराइट सामग्री छैन रख सक्दै र यस्ता पृष्ठहरूलाई शीघ्र हटाउन सकिन्छ। यसमा यस्ता पृष्ठ पनि आउँछन् जसमा मुख्य रूपबाट "ग़ैर मुक्त उचित उपयोग चित्रहरू"को दीर्घा(गैलरी) हो, किनभनें यस्ता चित्रहरूको सदस्य नामस्थानमा प्रयोग विकिपीडियाको नीतिहरूका विरुद्ध हो। मुक्त चित्रहरूको दीर्घा यस मापदंडका अंतर्गत छैन हटाई जा सकती।

लेख[सम्पादन गर्ने]

ल1। पूर्णतया अन्य भाषामा लिखे पृष्ठ

इसमा ती लेख आउँछन् जो पूर्णतया नेपालीका अलावा कुनै र भाषामा लिखे भए छन्, चाहे तिनको नाम नेपालीमा हो वा कुनै र भाषा मा।

ल2। साफ़ प्रचार

इसमा ती सबै पृष्ठ आउँछन् जसमा केवल प्रचार छ, चाहे उ कुनै व्यक्ति-विशेष क हो, कुनै समूह का, कुनै प्रोडक्ट का, अथवा कुनै कंपनी का। यसमा प्रचार भएका केवल त्यही लेख आउँछन् जसलाई ज्ञानकोषका अनुरूप बनानका लागि शुरूबाट दोबारा लेख्नु पड़्नेछ। यदि लेखका इतिहासमा कुनै यस्तो अवतरण छ जो कि पूर्णतया प्रचार छैन थियो र जसमा केही जानकारी ज्ञानकोषका अनुरूप पनि थियो, त उन लेखहरूलाई यस मापदंडका अंतर्गत छैन हटाया जा सकता, बलकी तिनलाई त्यस अवतरणमा पूर्वव्रत गरिदिए जाना चाहिन्छ।

ल4। प्रतिलिपि लेख

इस मापदंडका अंतर्गत वो लेख आउँछन् जो कुनै पुरानो लेखको प्रतिलिपि छन्। यसमा ती लेख व्ही आउँछन् जो कुनै यस्ता विषयमा बनाए गए छन् जिनपर पहिलाबाट लेख उपस्थित छ र पुराना लेख नयाँ लेखबाट बेहतर हो। यस्ता पृष्ठहरूलाई यस मापदंडका अंतर्गत केवल तभी हटाया जाना चाहिन्छ यदि तिनलाई पुनर्निर्देशित गर्नु सम्भव न होस्। उदाहरण:यदि कुनै बहुविकल्पी नाम भएका पृष्ठमा सम्भव विषयहरूमा बाट कुनै एउटा विषयको पृष्ठ बना दिए जाए। वा फेरि कुनै गलत नामले लेख बना दिए जाए, जस्तै विकिपीडियामा विकिमीडिया फाउन्डेशनमा लेख।

फाइलहरू[सम्पादन गर्ने]

फ़1। 14 दिन(2 सप्ताह)बाट अधिक समयसम्म कुनै लाइसहरूस न होना

इसमा ती सबै फाइलहरू आउँछन् जसमा अपलोड हुनाले दुइ सप्ताहका पछिसम्म पनि कुनै लाइसहरूस छैन दिइएको हो। यस्तो भएमा यदि फ़ाइल पुरानो हुनेका कारण सार्वजनिक क्षेत्र(पब्लिक डोमेन)मा हुनेछैन, त त्यसलाई शीघ्र हटा दिइनेछ।

फ़2। चित्रको विकिमीडिया कॉमन्समा स्रोत र लाइसहरूस जानकारी सहित उपलब्ध होना

इसमा ती सबै फ़ाइलहरू आएँगी जो विकिमीडिया कॉमन्समा त्यसै नाम अथवा कुनै र नामले उपलब्ध छन्, किनभनें कॉमन्सको फाइलहरूलाई विकिपीडियामा सीधै प्रयोग गर्न सकिन्छ र ती अन्य प्रकल्पहरूमा पनि प्रयोगको जा सक्दछन्। जो फ़ाइलहरू कुनै र नामले उपलब्ध छन्, तिनलाई हटानाले पहिला तिनको जगह कॉमन्सको फ़ाइलको प्रयोग गर्नु हुनेछ। यदि कॉमन्सको स्रोत जानकारी गलत हो, जस्तै उ फ़ाइल नेपाली विकिपीडियामा कॉमन्सबाट पहिला कुनै र सदस्यले आफ्नो स्वयंको कार्य अपलोड गरेकोछ, त यस्तो फ़ाइललाई हटानाले पहिला कॉमन्समा दियो स्रोत जानकारी ठीक गरनी अथवा गरवानी अनिवार्य हो।

फ़3। अप्रयुक्त ग़ैर मुक्त उचित उपयोग फ़ाइल

इस मापदंडका अंतर्गत ती फ़ाइलहरू आउँछन् जो कॉपीराइट सुरक्षित छन् र उचित उपयोग हेतु विकिपीडियामा डाली गई छन्, परंतु जसको कुनै उपयोग न गरिंदैछ र न नैं हुने संभावना हो। जो चित्र कुनै यस्ता लेखका लागि अपलोड गरियो छन् जो बनाए जाना छ, तिनलाई यस मापदंडका अंतर्गत तभी हटाउन सकिन्छ यदि तिनको अपलोड हुनेका 7 दिन पश्चातसम्म वो लेख न बने।

फ़4। ग़ैर मुक्त उचित उपयोग उपयोग फ़ाइल जस पर कुनै उचित उपयोग औचित्य न दिए हो

यस्तो कॉपीराइट सुरक्षित फ़ाइलहरू जिनपर 7 दिनसम्म कुनै उचित उपयोग औचित्य न दिए हो, तिनलाई यस मापदंडका अंतर्गत हटाउन सकिन्छ। यस्ता चित्रहरूलाई हटानाले पहिला यो कोशिश गरनी चाहिन्छ कि उनको हटाउनेका बजाए उनपर उचित उपयोग औचित्य लगाए जाहरू, परंतु यस्तो गर्नु हटानका लागि नामांकित गर्ने वाला अथवा हटाउने भएका सदस्यको ज़िम्मेदारी छैन।

फ़5। ग़ैर मुक्त फ़ाइलहरू जसको मुक्त विकल्प उपलब्ध हो

इस मापदंडका अंतर्गत ती फ़ाइलहरू आउँछन् जो ग़ैर मुक्त छन् र जसको कुनै मुके विकल्प उपलब्ध हो। यो आवश्यक छैन कि मुक्त विकल्प हूबहू त्यही फ़ाइल हो। उदाहरण: यदि कुनै व्यक्तिको मुक्त चित्र उपलब्ध छ, त त्यसको ग़ैर मुक्त चित्र यस मापदंडका अंतर्गत हटाए जा सक्दछन्।

फ़6। फ़ालतू फ़ाइलहरू

इस मापदंडका अंतर्गत ती फ़ाइलहरू आउँछन् जसको कुनै प्रयोग छैन रह्यो छ र जसको कुनै ज्ञानकोशीय प्रयोग छैन गर्न सकिन्छ। यसमा चित्र, ध्वनीहरू एवं वीडियो फ़ाइलहरू छैन आउँछन्।

साँचे[सम्पादन गर्ने]

सा1। अप्रयुक्त साँचे जसको जगह कुनै बेहतर साँचेले ले ली छ

यस अंतर्गत ती सबै साँचे आउँछन् जो अब प्रयोगमा छैनन् र जसको जगह उनीसित बेहतर कुनै साँचेले ले ली हो। यदि नयाँ साँचेका बेहतर भएमा विवाद हो, अथवा साँचा प्रयोगमा छ भनें तल दियो हटाउने हेतु चर्चा प्रक्रियाको प्रयोग गर्नुहोस्।

सदस्य पृष्ठ[सम्पादन गर्ने]

स1। सदस्य अनुरोध

यदि सदस्य आफ्नो सदस्य पृष्ठ, वार्ता पृष्ठ अथवा कुनै उपपृष्ठलाई हटाउने स्वयं अनुरोध गर्दछ त त्यस पृष्ठलाई शीघ्र हटाउन सकिन्छ।

स2। अस्तित्त्यहीन सदस्यहरूका सदस्य पृष्ठ अथवा उपपृष्ठ

यस्ता सदस्यहरूका पृष्ठ, वार्ता पृष्ठ अथवा उपपृष्ठ जो विकिपीडियामा पंजीकृत छैनं; यस मापदंडका अंतर्गत शाघ्र हटाउन सकिन्छ ।

हटाउने हेतु चर्चा[सम्पादन गर्ने]

जो पनि पृष्ठ माथि दिये गए मापदंडहरूका अंतर्गत छैन आउँदै, तिनलाई हटानका लागि यस प्रक्रियाको प्रयोग गर्नु चाहिन्छ। यस प्रक्रियाका अंतर्गत पृष्ठलाई विकिपीडिया:पृष्ठ हटाउने हेतु चर्चामा हटानका लागि नामांकित गर्नुहोस्। वहाँ पृष्ठलाई हटाउनेमा चर्चाको जाएगी र सदस्य मिलेर यो फैसला रहन्छन्का पृष्ठलाई विकिपीडियामा रखा जाना चाहिन्छ वा छैन। यस्तो चर्चामा केवल मत छैन गिने जाँदै बलकी तिनको पछिका तर्कहरूमा पनि ध्यान दिइन्छ। यहाँमा चर्चाका पश्चात यदि फ़ैसला पृष्ठलाई हटाउने छ भनें त्यसलाई हटा दिइनेछ र हटाउने चर्चा विकिपीडिया:पृष्ठ हटाउने हेतु चर्चाका पुरालेखमा डाल दियो जाएगी। यसबाट यदि त्यस पृष्ठलाई फेरि कहिले बनाउने कुरा आउँछ, त त्यसलाई पहिला हटाउने कारण थाह लाग्ने हो। यहाँमा लेखलाई नामांकित गर्नका सामान्य कारण हुन सक्छन्:

  • लेखको निष्पक्षता अत्यंत विवादित होना
  • लेखका विषयको उल्लेखनियता विवादित होना
  • अत्यंत विशिष्ट नामको श्रेणी होना जसमा अधिक लेख हुने संभावना न हो
  • ग़ैर मुक्त फ़ाइलका उचित उपयोगका औचित्यमा विवाद होना

सहायक कड़ीहरू[सम्पादन गर्ने]