उपकरण निर्यात

Jump to navigation Jump to search

Twinkle उपकरणलाई निर्यात गर्न, "डाउनलोड गर्ने" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, डाउनलोड गरिएको फाइललाई सङ्ग्रह गर्नुहोस्, जानुहोस् विशेष:लक्षित विकिमा निर्यात गर्नुहोस् र अपलोड गर्नुहोस् । त्यसपछि तल दिएका मीडियाविकि: उपकरण परिभाषाहरू परिभाषा पृष्ठमा थप्नुहोस्:

* Twinkle[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util,jquery.ui,jquery.tipsy,moment|rights=autoconfirmed]|morebits.js|morebits.css|Twinkle.js|twinkleprod.js|twinkleimage.js|twinklebatchundelete.js|twinklewarn.js|twinkleblock.js|twinklespeedy.js|friendlyshared.js|twinklediff.js|twinkleunlink.js|friendlytag.js|twinkledeprod.js|friendlywelcome.js|twinklexfd.js|twinklebatchdelete.js|twinklebatchprotect.js|twinkleconfig.js|twinklefluff.js|twinkleprotect.js|twinklearv.js|friendlytalkback.js

तपाईंसित लक्षित विकिमा प्रणाली सन्देशहरू सम्पादन गर्ने अधिकार सहित आयात गर्ने समुचित अनुमति र फाइल अपलोड पनि सक्रिय गरिएको हुनुपर्छ ।