उपकरण निर्यात

Jump to navigation Jump to search

switcher उपकरणलाई निर्यात गर्न, "डाउनलोड गर्ने" बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, डाउनलोड गरिएको फाइललाई सङ्ग्रह गर्नुहोस्, जानुहोस् विशेष:लक्षित विकिमा निर्यात गर्नुहोस् र अपलोड गर्नुहोस् । त्यसपछि तल दिएका मीडियाविकि: उपकरण परिभाषाहरू परिभाषा पृष्ठमा थप्नुहोस्:

* switcher[ResourceLoader|default|targets=desktop,mobile]|switcher.js

तपाईंसित लक्षित विकिमा प्रणाली सन्देशहरू सम्पादन गर्ने अधिकार सहित आयात गर्ने समुचित अनुमति र फाइल अपलोड पनि सक्रिय गरिएको हुनुपर्छ ।