प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Ramesh S.Bohara (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • २०:१३, १ डिसेम्बर २०१४ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Ramesh S.Bohara को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर सिसप गर्यो (सम्पादन संख्या तथा समुदायको मतदान अनुसार प्रदान गरिएको)