प्रयोगकर्ता अधिकार लग

Jump to navigation Jump to search

यो प्रयोगकर्ता अधिकारहरूको परिवर्तन लग हो ।

लगहरू
  • १८:०८, २३ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (विश्वसनीय प्रयोगकर्ता भएकोले)
  • १०:०३, ४ मार्च २०२० Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह दुरुपयोग छनौट सम्पादक, फाइल सार्नेहरू, आयातकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, सिसप, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र सिसप गर्यो (Undo all rights allocated by user himself. as per community discussion in Telegram.)
  • १८:२९, ३ मार्च २०२० Krish Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह दुरुपयोग छनौट सम्पादक, फाइल सार्नेहरू, pseudobot, आयातकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, सिसप, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता बाट परिवर्तन गरेर दुरुपयोग छनौट सम्पादक, फाइल सार्नेहरू, आयातकर्ता, आईपी रोक माफी, समीक्षक, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, सिसप, ढाँचा सम्पादक र ट्रान्सविकि आयातकर्ता गर्यो
  • २३:२४, १७ डिसेम्बर २०१९ Krish Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी र सिसप बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी, सिसप, आयातकर्ता, ट्रान्सविकि आयातकर्ता, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, समीक्षक, फाइल सार्नेहरू, ढाँचा सम्पादक, pseudobot र दुरुपयोग छनौट सम्पादक गर्यो
  • १२:३३, १० जुन २०१३ RajeshPandey कुरा गर्ने योगदान ले Krish Dulal को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर सिसप र आईपी रोक माफी गर्यो (Accepted after community approval)
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:Log" बाट अनुप्रेषित