वैश्विक खाता जानकारी

Jump to navigation Jump to search
खाता जानकारी हेर्ने
विश्वव्यापी खाता जानकारी
  • प्रयोगकर्ता नाम: Rocastelo
  • पञ्जीकृत: ०१:१६, २८ मे २००८ (१३ वर्षअघि)
  • जम्मा सम्पादनहरूको गणना: २३,१२७
  • संलग्न खाताहरूको संख्या: १६९
स्थानीय खाताहरूको सूची
स्थानीय विकिसंलग्न गरिएकोविधिनिषेधितसम्पादन गणनासमूह
aa.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ab.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)७८
af.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
ak.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
als.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
am.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ang.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
an.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१२८
ar.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१८
ast.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२९
as.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
az.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ba.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२३
be-tarask.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
be.wikisource.org०२:३६, १३ डिसेम्बर २०१७प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
bg.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२५
bg.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bi.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bm.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
bn.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
br.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)३०
bs.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१४
bug.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ca.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१२०
ca.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ca.wiktionary.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ceb.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
chr.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ch.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
commons.wikimedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)८७२
co.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१८
csb.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
cs.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१०
cy.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
da.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)५९
de.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२९१
de.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
el.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)११
en.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२,३२१
en.wikibooks.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
en.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)६५
en.wikisource.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
en.wiktionary.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१६
eo.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)५६
es.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)३६६
es.wikibooks.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१७
es.wikisource.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
es.wiktionary.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
et.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२७
eu.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)११
fa.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fi.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)३४
fo.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
frp.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
frr.wikipedia.org०७:४७, १३ डिसेम्बर २०१७प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
fr.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२६६
fr.wikibooks.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fr.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fur.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
fy.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ga.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)११
gd.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gl.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८गृह विकि(?)१५,१६३
gl.wikibooks.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)९०
gl.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२२९
gl.wikisource.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)४४४
gl.wiktionary.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)८७०
got.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gu.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
gv.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ha.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
he.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)४१
hi.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
hr.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१९
ht.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)३९
hu.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)११
hy.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ia.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
id.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
ie.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ilo.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
io.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
is.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
it.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)८३
it.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
iu.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ja.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)६९
ja.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
jv.wikisource.org१८:०७, ८ अगस्ट २०२१प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
ka.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kl.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
km.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kn.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ko.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१४
ks.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ku.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
kw.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lad.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)४५
la.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१७
lb.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
li.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lmo.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ln.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lt.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
lv.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
meta.wikimedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
mg.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mi.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)८८
mk.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mn.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
mr.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ms.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२१
mt.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nah.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
na.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nds.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ne.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१९
nl.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)११०
nl.wiktionary.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
nn.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
no.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२४
nv.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१४
oc.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१०
pa.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pih.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pl.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)९७
pl.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pms.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३८
pt.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)३२
pt.wikisource.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
pt.wiktionary.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
roa-rup.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ro.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१४
ro.wikiquote.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ru.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२२
sa.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
scn.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१५
se.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
simple.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sk.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१५
sl.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२०
wikisource.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१२
sq.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sr.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
su.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sv.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)८४
sv.wiktionary.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
sw.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ta.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
test2.wikipedia.org२२:०३, ६ डिसेम्बर २०१७प्रवेशद्वारा निर्मित(?)
tet.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
th.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)१३
tk.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tl.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tpi.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tr.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
tt.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ty.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
udm.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
uk.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
ur.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vec.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
vi.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
wa.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
yi.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh-min-nan.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)
zh.wikipedia.org०१:१६, २८ मे २००८प्रवेश शव्दद्वारा सुनिश्चित(?)२८