Bhawani Gautamको उर्ध्वभरणहरूको सूची

यस विशेष पृष्ठले उर्ध्वभरण गरिका सबै फाइलहरू देखाउँछ ।

चित्र सूची
मिति नाम छोटो चित्र आकार वर्णन
१४:३८, २० अप्रिल २०१२ MahajanapadaIndia.JPG (चित्र) ५९ किलोबाइटहरू  
१८:२६, १० अप्रिल २०११ Padmabhushan medal.jpg (चित्र) १९ किलोबाइटहरू यो हिन्दी विकिपीडियाबाट सारिएको हो
०७:१३, ४ मार्च २०११ Gulzarilal Nanda.jpg (चित्र) १० किलोबाइटहरू  
२०:४५, २१ सेप्टेम्बर २०१० हिन्दू समय.JPG (चित्र) ५७ किलोबाइटहरू  
२१:३६, १९ सेप्टेम्बर २०१० Hindu religious books.gif (चित्र) १६ किलोबाइटहरू  
२१:०५, १९ सेप्टेम्बर २०१० भागवत.gif (चित्र) १९ किलोबाइटहरू  
०८:०८, १ सेप्टेम्बर २०१० Bullet.PNG (चित्र) २११ बाइटहरू  
०८:०६, १ सेप्टेम्बर २०१० Border.PNG (चित्र) ६ किलोबाइटहरू  
०८:०५, १ सेप्टेम्बर २०१० Line wave.PNG (चित्र) ५८१ बाइटहरू