Uploads by Bhawani_Gautam

Jump to navigation Jump to search

यस विशेष पृष्ठले उर्ध्वभरण गरिका सबै फाइलहरू देखाउँछ ।

फाइल सूची
मिति नाम थम्बनेल आकार वर्णन
०८:५३, २० अप्रिल २०१२ MahajanapadaIndia.JPG (फाइल) ५९ किलोबाइटहरू  
१२:४१, १० अप्रिल २०११ Padmabhushan medal.jpg (फाइल) १९ किलोबाइटहरू यो हिन्दी विकिपीडियाबाट सारिएको हो
०१:२८, ४ मार्च २०११ Gulzarilal Nanda.jpg (फाइल) १० किलोबाइटहरू  
१२:२२, २० फेब्रुअरी २०११ ज्वजलपा.svg (फाइल) ९ किलोबाइटहरू  
१५:००, २१ सेप्टेम्बर २०१० हिन्दू समय.JPG (फाइल) ५७ किलोबाइटहरू  
१५:५१, १९ सेप्टेम्बर २०१० Hindu religious books.gif (फाइल) १६ किलोबाइटहरू  
१५:२०, १९ सेप्टेम्बर २०१० भागवत.gif (फाइल) १९ किलोबाइटहरू  
०२:२३, १ सेप्टेम्बर २०१० Bullet.PNG (फाइल) २११ बाइटहरू  
०२:२१, १ सेप्टेम्बर २०१० Border.PNG (फाइल) ६ किलोबाइटहरू  
०२:२०, १ सेप्टेम्बर २०१० Line wave.PNG (फाइल) ५८१ बाइटहरू