Uploads by Ganesh Paudel

Jump to navigation Jump to search

यस विशेष पृष्ठले उर्ध्वभरण गरिका सबै फाइलहरू देखाउँछ ।

फाइल सूची
मिति नाम थम्बनेल आकार वर्णन
१४:५४, २९ मार्च २०११ Bidhya pati.jpg (फाइल) २९ किलोबाइटहरू Bidhyapati in Nepal's Postal Stamp
११:५८, २८ अप्रिल २०१० Saarc-logo.png (फाइल) १०३ किलोबाइटहरू सार्क सचिवालय