मिडिया तथ्याङ्कहरू

Jump to navigation Jump to search

अपलोड गरिएको फाइल प्रकारहरूको तथ्याङ्कहरू। यसमा मात्रै नवीनतम फाइलको अवतरण समेटिएको छ। पुरानो वा हटाइएको फाइलहरूको अवतरणहरूलाई बेग्लै राखिएको छ।

तलको डाटाहरू क्याचमा रहेका कुराहरू हुन् र यो पछिल्लो पल्ट १६:२५, २५ जुन २०१९ मा अपडेट गरीएको थियो ।

विटम्याप चित्रहरू

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
image/webp.webp३ (०.३६५%)९४,४९६ बाइटहरू (९२ किलोबाइटहरू; ०.०४३४%)
image/gif.gif१६ (१.९४%)२१५,४८९ बाइटहरू (२१० किलोबाइटहरू; ०.०९९%)
image/png.png, .apng२५७ (३१.२%)३१,८४५,७४० बाइटहरू (३०.३७ मेगाबाइटहरू; १४.६%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe५३३ (६४.८%)१८३,४१८,१९० बाइटहरू (१७४.९२ मेगाबाइटहरू; ८४.३%)

Total file size for this section: २१५,५७३,९१५ bytes (२०५.५९ मेगाबाइटहरू; ९९.१%).

चित्रहरू (भेक्टर चित्रहरू)

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
image/svg+xml.svg१२ (१.४६%)९३४,६७३ बाइटहरू (९१३ किलोबाइटहरू; ०.४३%)

Total file size for this section: ९३४,६७३ bytes (९१३ किलोबाइटहरू; ०.४३%).

अडियो

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp3२ (०.२४३%)१,०९१,५३२ बाइटहरू (१.०४ मेगाबाइटहरू; ०.५०२%)

Total file size for this section: १,०९१,५३२ bytes (१.०४ मेगाबाइटहरू; ०.५०२%).

सबै फाइलहरू

Total file size for all files: २१७,६००,१२० bytes (२०७.५२ मेगाबाइटहरू).

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MediaStatistics" बाट निकालिएको