मिडिया तथ्याङ्कहरू

Jump to navigation Jump to search

अपलोड गरिएको फाइल प्रकारहरूको तथ्याङ्कहरू। यसमा मात्रै नवीनतम फाइलको अवतरण समेटिएको छ। पुरानो वा हटाइएको फाइलहरूको अवतरणहरूलाई बेग्लै राखिएको छ।

तलको डाटाहरू क्याचमा रहेका कुराहरू हुन् र यो पछिल्लो पल्ट १५:३१, १६ सेप्टेम्बर २०१९ मा अपडेट गरीएको थियो ।

विटम्याप चित्रहरू

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
image/webp.webp३ (०.३५८%)९४,४९६ बाइटहरू (९२ किलोबाइटहरू; ०.०४३२%)
image/gif.gif१६ (१.९१%)२१५,४८९ बाइटहरू (२१० किलोबाइटहरू; ०.०९८६%)
image/png.png, .apng२५८ (३०.८%)३१,९१४,६२८ बाइटहरू (३०.४४ मेगाबाइटहरू; १४.६%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe५४८ (६५.३%)१८४,२९६,८७० बाइटहरू (१७५.७६ मेगाबाइटहरू; ८४.३%)

Total file size for this section: २१६,५२१,४८३ bytes (२०६.४९ मेगाबाइटहरू; ९९.१%).

चित्रहरू (भेक्टर चित्रहरू)

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
image/svg+xml.svg१२ (१.४३%)९३४,६७३ बाइटहरू (९१३ किलोबाइटहरू; ०.४२८%)

Total file size for this section: ९३४,६७३ bytes (९१३ किलोबाइटहरू; ०.४२८%).

अडियो

माइम प्रकारसम्भावित एक्सटेन्सनहरूफाइलहरूको संख्यासंयोजित आकार
audio/mpeg.mpga, .mpa, .mp2, .mp3२ (०.२३८%)१,०९१,५३२ बाइटहरू (१.०४ मेगाबाइटहरू; ०.४९९%)

Total file size for this section: १,०९१,५३२ bytes (१.०४ मेगाबाइटहरू; ०.४९९%).

सबै फाइलहरू

Total file size for all files: २१८,५४७,६८८ bytes (२०८.४२ मेगाबाइटहरू).

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MediaStatistics" बाट निकालिएको