सबैभन्दा बढि ट्रान्सक्ल्युडेड पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

तलको डाटाहरू क्याचमा रहेका कुराहरू हुन् र यो पछिल्लो पल्ट १५:१२, १९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अपडेट गरीएको थियो ।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. मोड्युल:Arguments‏‎ (३२,६७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 2. मोड्युल:Navbar‏‎ (२५,०२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 3. मोड्युल:Yesno‏‎ (२०,०२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 4. ढाँचा:Reflist‏‎ (१९,९०३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 5. मोड्युल:Navbox‏‎ (१६,९३९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 6. ढाँचा:Navbox‏‎ (१६,९३६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 7. मोड्युल:No globals‏‎ (१५,६९५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 8. ढाँचा:*‏‎ (११,०२३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 9. ढाँचा:Stub‏‎ (१०,५२५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 10. ढाँचा:Infobox‏‎ (९,४७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 11. मोड्युल:Infobox‏‎ (९,४७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 12. मोड्युल:Citation/CS1/Configuration‏‎ (८,४१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 13. मोड्युल:Citation/CS1‏‎ (८,४१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 14. मोड्युल:EnDigitConverter‏‎ (८,४१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 15. मोड्युल:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (८,४१५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 16. ढाँचा:Sec link/normal link‏‎ (७,७४१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 17. ढाँचा:Sec link auto‏‎ (७,७४१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 18. ढाँचा:Sec link/text‏‎ (७,७४१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 19. ढाँचा:Orphan‏‎ (७,७३३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 20. ढाँचा:Side box‏‎ (७,६८१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 21. मोड्युल:Side box‏‎ (७,६७८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 22. ढाँचा:Sister project‏‎ (७,६४० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 23. ढाँचा:Sister‏‎ (७,६१० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 24. ढाँचा:Cite web‏‎ (७,५४५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 25. ढाँचा:Commons‏‎ (७,४६६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 26. मोड्युल:Message box‏‎ (७,४३८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 27. मोड्युल:Message box/configuration‏‎ (७,४२९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 28. ढाँचा:नमस्ते‏‎ (६,६११ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 29. ढाँचा:Commonscat‏‎ (६,३९३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 30. ढाँचा:कमन्सश्रेणी‏‎ (६,३९३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 31. ढाँचा:ठुटो‏‎ (६,१३१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 32. मोड्युल:Namespace detect/data‏‎ (५,७३५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 33. मोड्युल:Namespace detect/config‏‎ (५,७३५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 34. ढाँचा:Flag‏‎ (५,६९६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 35. ढाँचा:Flag/core‏‎ (५,६९० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 36. ढाँचा:Both‏‎ (५,३९७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 37. मोड्युल:InfoboxImage‏‎ (४,९१२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 38. मोड्युल:Category handler‏‎ (४,८२२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 39. मोड्युल:Math‏‎ (४,७८६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 40. ढाँचा:Documentation subpage‏‎ (४,६८४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 41. मोड्युल:Category handler/shared‏‎ (४,६२६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 42. मोड्युल:Category handler/data‏‎ (४,६२६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 43. मोड्युल:Category handler/config‏‎ (४,६२६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 44. मोड्युल:Category handler/blacklist‏‎ (४,६२६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 45. ढाँचा:Country data Nepal‏‎ (४,६१७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 46. मोड्युल:Numeral converter‏‎ (४,४९५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 47. ढाँचा:Documentation‏‎ (४,४७६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 48. मोड्युल:Coordinates‏‎ (४,४६४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 49. ढाँचा:Coord‏‎ (४,४५४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 50. ढाँचा:Main other‏‎ (४,४२४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)