सबैभन्दा बढि ट्रान्सक्ल्युडेड पृष्ठहरू

Jump to navigation Jump to search

तलको डाटाहरू क्याचमा रहेका कुराहरू हुन् र यो पछिल्लो पल्ट १६:२५, २५ जुन २०१९ मा अपडेट गरीएको थियो ।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. मोड्युल:Arguments‏‎ (३२,५०६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 2. मोड्युल:Navbar‏‎ (२४,८९२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 3. मोड्युल:Yesno‏‎ (१९,९२१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 4. ढाँचा:Reflist‏‎ (१९,७४५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 5. मोड्युल:Navbox‏‎ (१६,९२५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 6. ढाँचा:Navbox‏‎ (१६,९२२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 7. ढाँचा:Stub‏‎ (१६,४२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 8. मोड्युल:No globals‏‎ (१५,६२५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 9. ढाँचा:*‏‎ (११,०१४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 10. ढाँचा:Infobox‏‎ (९,३४९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 11. मोड्युल:Infobox‏‎ (९,३४९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 12. मोड्युल:Citation/CS1‏‎ (८,२७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 13. मोड्युल:EnDigitConverter‏‎ (८,२७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 14. मोड्युल:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (८,२७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 15. मोड्युल:Citation/CS1/Configuration‏‎ (८,२७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 16. ढाँचा:Orphan‏‎ (७,७८१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 17. ढाँचा:Sec link auto‏‎ (७,६९७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 18. ढाँचा:Sec link/text‏‎ (७,६९७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 19. ढाँचा:Sec link/normal link‏‎ (७,६९७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 20. ढाँचा:Side box‏‎ (७,६६८ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 21. मोड्युल:Side box‏‎ (७,६६५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 22. ढाँचा:Sister project‏‎ (७,६२९ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 23. ढाँचा:Sister‏‎ (७,६०० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 24. ढाँचा:Cite web‏‎ (७,४२४ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 25. ढाँचा:Commons‏‎ (७,४२२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 26. मोड्युल:Message box‏‎ (७,४१६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 27. मोड्युल:Message box/configuration‏‎ (७,४०७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 28. ढाँचा:Commonscat‏‎ (६,३९६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 29. ढाँचा:कमन्सश्रेणी‏‎ (६,३९६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 30. ढाँचा:नमस्ते‏‎ (६,३५६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 31. ढाँचा:ठुटो‏‎ (६,१२५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 32. मोड्युल:Namespace detect/data‏‎ (५,७२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 33. मोड्युल:Namespace detect/config‏‎ (५,७२० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 34. ढाँचा:Flag‏‎ (५,६७५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 35. ढाँचा:Flag/core‏‎ (५,६७० पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 36. ढाँचा:Both‏‎ (५,३४३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 37. मोड्युल:Category handler‏‎ (४,८३१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 38. मोड्युल:InfoboxImage‏‎ (४,७७६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 39. ढाँचा:Documentation subpage‏‎ (४,६५७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 40. मोड्युल:Math‏‎ (४,६३७ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 41. मोड्युल:Category handler/blacklist‏‎ (४,६३६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 42. मोड्युल:Category handler/shared‏‎ (४,६३६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 43. मोड्युल:Category handler/data‏‎ (४,६३६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 44. मोड्युल:Category handler/config‏‎ (४,६३६ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 45. ढाँचा:Country data Nepal‏‎ (४,५९१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 46. मोड्युल:Numeral converter‏‎ (४,४७३ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 47. ढाँचा:Documentation‏‎ (४,४४५ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 48. मोड्युल:Coordinates‏‎ (४,४४२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 49. ढाँचा:Coord‏‎ (४,४३२ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)
 50. ढाँचा:Tl‏‎ (४,४०१ पृष्ठहरूमा प्रयोग गरिएका)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)