प्रवेशगर्नु जरुरी छ।

चित्र उर्ध्वभरण गर्न तपाईंले प्रवेश गर्नुहोस् गर्नुपर्छ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:Upload" बाट अनुप्रेषित