प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Saroj Uprety (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता, ढाँचा सम्पादकहरू, ट्रान्सविकि आयातकर्ताहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • १२:४८, २९ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी, ढाँचा सम्पादक, ट्रान्सविकि आयातकर्ता र पूर्वरुपमा फर्काउने प्रयोगकर्ता गर्यो (स्पष्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
  • १२:१६, ७ अगस्ट २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर pseudobot (temporary, until १२:१६, ८ अगस्ट २०२०), स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता, आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक गर्यो (cat maintainace per request on TG (temp. access))
  • ११:१४, १४ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी, ढाँचा सम्पादक र स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (योगदानको आधारमा)
  • ०८:०३, ७ जुलाई २०२० Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह आईपी रोक माफी बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी र ढाँचा सम्पादक गर्यो (स्पस्ट सहमतिको आधारमा अधिकार प्रदान)
  • २२:२३, १ जुलाई २०२० Nirjal stha कुरा गर्ने योगदान ले Saroj Uprety को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर आईपी रोक माफी गर्यो (अथक प्रयास तथा मिहिनेतको कदर अनुरूप)