प्रयोगकर्ता अधिकारहरू

Jump to navigation Jump to search
प्रयोगकर्ता समूह व्यवस्थापन गर्नुहोस  
प्रयोगकर्ता समूहहरू हेर्नुहोस्।user Tulsi Bhagat (कुरा गर्नेयोगदान) काे प्रयाेगकर्ता अधिकारहरू हेर्दै

को सदस्य: प्रबन्धकहरू

अंतर्निहित सदस्य: स्वत निश्चित गरिएका प्रयोगकर्ताहरू

प्रयोगकर्ता अधिकार लग

  • ११:५५, ३१ मार्च २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह interface administrator (temporary, until १३:५४, १२ अगस्त २०१९) र सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until १३:५४, १२ अगस्त २०१९), pseudobot (temporary, until ११:५५, १ अप्रिल २०१९) र सिसप गर्यो (For mass deletion of non-notable articles)
  • १३:५४, १२ फेब्रुअरी २०१९ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर interface administrator (temporary, until १३:५४, १२ अगस्त २०१९) र सिसप गर्यो (विकिपिडिया:टिप्पणीको लागि अनुरोध/अन्तरमोहडा सम्पादक अधिकार प्रदान गर्ने प्रक्रियामा भएको छलफल अनुसार)
  • १०:२०, १९ जनवरी २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह आयातकर्ता र सिसप बाट परिवर्तन गरेर सिसप गर्यो (Test complete, clearing userrights (I will proceed in test wiki. Sorry for inconvience))
  • १०:१८, १९ जनवरी २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर सिसप र आयातकर्ता गर्यो ([Test])
  • ०९:४४, १९ जनवरी २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह pseudobot (temporary, until ०९:४०, २० जनवरी २०१९) र सिसप बाट परिवर्तन गरेर सिसप गर्यो ([Test] - Testing of granting right in temporary basis (for a short time period))
  • ०९:४०, १९ जनवरी २०१९ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह सिसप बाट परिवर्तन गरेर pseudobot (temporary, until ०९:४०, २० जनवरी २०१९) र सिसप गर्यो (Testing of granting right in temporary basis (for a short time period))
  • २३:२०, ६ जनवरी २०१८ Tulsi Bhagat कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र सिसप बाट परिवर्तन गरेर सिसप गर्यो (Right no longer needed. So that self removing. :P)
  • २३:०८, १६ जनवरी २०१६ Nirmal Dulal कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता र सिसप गर्यो (https://ne.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:प्रबन्धक_अधिकारको_लागि_निवेदन#Tulsi_Bhagat_.28.E0.A4.A4.E0.A5.81.E0.A4.B2.E0.A5.8D.E0.A4.B8.E0.A5.80_.E0.A4.AD.E0.A4.97.E0.A4.A4.29)
  • २२:०८, १६ अक्टोबर २०१५ Biplab Anand कुरा गर्ने योगदान ले Tulsi Bhagat को प्रयोगकर्ता समूह (कुनैपनि होइन) बाट परिवर्तन गरेर स्वगस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता गर्यो (समुदायको समर्थनको आधारमा (https://ne.wikipedia.org/s/1k1i))