माग भएका ढाँचाहरू

Jump to navigation Jump to search

तलको डाटाहरू क्याचमा रहेका कुराहरू हुन् र यो पछिल्लो पल्ट १५:३१, १६ सेप्टेम्बर २०१९ मा अपडेट गरीएको थियो ।

देखाई रहेको छ५० परिणाम सम्म पहुँच # देखि #५० मा।

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

 1. ढाँचा:Taxon variant extinct‏‎ (५५ लिंकहरू)
 2. ढाँचा:फाल्गुण २०७३‏‎ (५३ लिंकहरू)
 3. ढाँचा:Ns:Wikipedia talk‏‎ (५१ लिंकहरू)
 4. ढाँचा:जुलाई २०१९‏‎ (३१ लिंकहरू)
 5. ढाँचा:नेपालका नगरपालिकाहरू‏‎ (३१ लिंकहरू)
 6. ढाँचा:मे २०१९‏‎ (३१ लिंकहरू)
 7. ढाँचा:सेप्टेम्बर २०१९‏‎ (३१ लिंकहरू)
 8. ढाँचा:अप्रिल २०१९‏‎ (३० लिंकहरू)
 9. ढाँचा:जुन २०१९‏‎ (२९ लिंकहरू)
 10. ढाँचा:अगस्ट २०१९‏‎ (२५ लिंकहरू)
 11. ढाँचा:अक्टोबर २०१९‏‎ (२३ लिंकहरू)
 12. ढाँचा:Country flag IOC alias documentation‏‎ (२२ लिंकहरू)
 13. ढाँचा:World Heritage Sites in Brazil‏‎ (२२ लिंकहरू)
 14. ढाँचा:जेनवरी २०१९‏‎ (१९ लिंकहरू)
 15. ढाँचा:उत्तर प्रदेशका मण्डलहरू‏‎ (१७ लिंकहरू)
 16. ढाँचा:Non-free audio sample‏‎ (१५ लिंकहरू)
 17. ढाँचा:World Heritage Sites in canada‏‎ (१५ लिंकहरू)
 18. ढाँचा:Football match report templates‏‎ (१२ लिंकहरू)
 19. ढाँचा:Person infobox header‏‎ (१२ लिंकहरू)
 20. ढाँचा:World Heritage Sites in Cuba‏‎ (१२ लिंकहरू)
 21. ढाँचा:माघ २०७३‏‎ (१२ लिंकहरू)
 22. ढाँचा:World Heritage Sites in Peru‏‎ (१० लिंकहरू)
 23. ढाँचा:ConvertAbbrev/ISO 3166-1/alpha-3‏‎ (८ लिंकहरू)
 24. ढाँचा:अ-चित्र‏‎ (८ लिंकहरू)
 25. ढाँचा:प्रमुख लेख/सेप्टेम्बर, २०१९‏‎ (८ लिंकहरू)
 26. ढाँचा:For example‏‎ (७ लिंकहरू)
 27. ढाँचा:Infobox element/isotopes decay‏‎ (७ लिंकहरू)
 28. ढाँचा:NASDAQ‏‎ (७ लिंकहरू)
 29. ढाँचा:\sandbox‏‎ (७ लिंकहरू)
 30. ढाँचा:जनसङ्ख्या‏‎ (७ लिंकहरू)
 31. ढाँचा:जीव विज्ञान फुटर‏‎ (७ लिंकहरू)
 32. ढाँचा:विदाहरू असोज २०६८‏‎ (७ लिंकहरू)
 33. ढाँचा:BAGAssistanceNeeded‏‎ (६ लिंकहरू)
 34. ढाँचा:BOTREQ‏‎ (६ लिंकहरू)
 35. ढाँचा:BotDenied‏‎ (६ लिंकहरू)
 36. ढाँचा:BotExpired‏‎ (६ लिंकहरू)
 37. ढाँचा:BotExtendedTrial‏‎ (६ लिंकहरू)
 38. ढाँचा:BotOnHold‏‎ (६ लिंकहरू)
 39. ढाँचा:BotRevoked‏‎ (६ लिंकहरू)
 40. ढाँचा:BotSpeedy‏‎ (६ लिंकहरू)
 41. ढाँचा:BotTrialComplete‏‎ (६ लिंकहरू)
 42. ढाँचा:BotWithdrawn‏‎ (६ लिंकहरू)
 43. ढाँचा:Bot Talk‏‎ (६ लिंकहरू)
 44. ढाँचा:Elementbox isotopes decay२‏‎ (६ लिंकहरू)
 45. ढाँचा:Non-free use rationale album cover‏‎ (६ लिंकहरू)
 46. ढाँचा:OperatorAssistanceNeeded‏‎ (६ लिंकहरू)
 47. ढाँचा:भारतीय प्राविधिक संस्थान‏‎ (६ लिंकहरू)
 48. ढाँचा:Album cover fur‏‎ (५ लिंकहरू)
 49. ढाँचा:Citation Style documentation/edition‏‎ (५ लिंकहरू)
 50. ढाँचा:Citation Style documentation/title‏‎ (५ लिंकहरू)

हेर्नुहोस् (पहिलेको ५० • अर्को ५०) (२०५०१००२५०५००)

"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:WantedTemplates" बाट निकालिएको