काठमाडौं (स्पष्टता)

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
(काठमाडौ बाट पठाईएको)
Jump to navigation Jump to search

काठमाडौं शब्दले निम्न लिखित कुराहरू बुझ्न सकिन्छ :-