खुद सम्पत्ति

From विकिपिडिया
Jump to navigation Jump to search

खुद सम्पति कुनै कम्पनीको दायित्व बुझाइसकेपछिको सम्पत्ति हो। तत्काल कायम रहेको कुल जायजेथावाट चुक्ता पुजी तथा शेयर धनिको हक लाग्ने जुनसुकै नामकरण गरिएको जगेडा कोष वा संचित मुनाफा वा कम्पनिको कुनै ख्याती भए सो बाहेक अन्य सम्पूर्ण दायित्व रकम र संकलित नोक्सानी भए सो समेत कट्टा गरि बाँकि रहेको रकमलाई सम्झनु पर्दछ ।

सन्दर्भ सामग्री[edit]बाह्य सूत्र[edit]