चित्र:Meister des Mahâjanaka Jâtaka 001.jpg

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

मूल फाइल(२,०२४ × १,६८२ पिक्सेलहरू, फाइल आकार: २.६७ मेगाबाइटहरू, MIME प्रकार: image/jpeg)

यो फाइल Wikimedia Commons बाट हो र अन्य परियोजनाहरू द्वारा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँ नेर यसको फाइल विवरण पृष्ठमा रहेको विवरण तल दिइएको छ।

कलाकार
Meister des Mahâjanaka Jâtaka
शीर्षक
Deutsch: Mahâjanaka Jâtaka
English: King Mahajanaka, having heard the wise words of the sage and returned to the palace, decides to renounce the wordly life. Here, he is announcing his decision in the palace, his mother standing behind him. Mahajanaka Jataka, cave 1, north wall. Ajanta, 6th or 7th century. (From "The Ajanta Caves", Thames and Hudson, 1998, reprint 2005, page 87)
मिति
Deutsch: 7. Jh.
English: 7th century
मझौलो
Deutsch: Wandmalerei
English: wall painting
Deutsch: Höhlentempel
English: cave temple
वर्तमान अवस्थिति
Deutsch: Ajantâ (Nord-Dekhan, Indien)
English: Ajanta Caves in Aurangabad district of Maharashtra, India
Source/Photographer The Yorck Project () 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202.
अनुमति
(यो फाइल पुनप्रयोग गर्न)
[1]

अनुज्ञा प्राप्त गर्दै

Public domain
The work of art depicted in this image and the reproduction thereof are in the public domain worldwide. The reproduction is part of a collection of reproductions compiled by The Yorck Project. The compilation copyright is held by Zenodot Verlagsgesellschaft mbH and licensed under the GNU Free Documentation License.

फाइल इतिहास

मिति/समय मा क्लिक गरेर त्यससमयमा यो फाइल कस्तो थियो भनेर हेर्न सकिन्छ ।

मिति/समयथम्बनेलआकारहरूप्रयोगकर्ताटिप्पणी
हालको१६:०९, २३ मार्च २०१२थम्बनेल १६:०९, २३ मार्च २०१२ संस्करणको रुपमा२,०२४×१,६८२ (२.६७ मेगाबाइटहरू)IsmoonCorrection des couleurs en fonction des photographies de "The Ajanta Caves", Benoy K. Behl, Thames & Hudson, 2005. Et en fonction des pigments utilisés : Noir, Blanc, Rouges et Jaunes de terres, et Vert. Le Bleu de Lapis n'apparait qu'ensuite, dans le...
०५:१९, २० मे २००५थम्बनेल ०५:१९, २० मे २००५ संस्करणको रुपमा२,०२४×१,६८२ (३६६ किलोबाइटहरू)File Upload Bot (Eloquence){{Painting| |Title=<br /> ** ''de:'' Mahâjanaka Jâtaka |Technique=<br /> ** ''de:'' Wandmalerei |Dimensions= |Location=<br /> ** ''de:'' Ajantâ (Nord-Dekhan, Indien) |Country=<br /> ** ''de:'' Indien |Gallery=<br /> ** ''de:'' Höhlentempel |Notes= |So

यस फाइलमा निम्न2 पृष्ठहरू जोडिन्छन्:

वैश्विक फाइल प्रयोग

निम्न अन्य विकिहरुमा यस फाइलको प्रयोग:

यस फाइलको वैश्विक उपयोगको अधिक जानकारी हेर्नुहोस् ।

मेटाडेटा