ढाँचा:INRConvert/nolinks

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

क्यास सफा गर्नुहोस्

INRConvert syntax Results Sandbox
{{INRConvert|1}} (१.४¢ युएस) 1 (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|500}} ५०० (युएस$७.००) 500 (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|0.01}} १ पैसा (०.०१४¢ युएस) 1 paisa (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|0.05}} ५ पैसे (०.०७०¢ युएस) 5 paise (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|0.86}} ८६ पैसे (१.२¢ युएस) 86 paise (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|375|m|to=GBP}} ३७५ मिलियन (£४.१ मिलियन) 375 million (ढाँचा:INRConvert/sandbox/GBP)
{{INRConvert|30|m}} ३० मिलियन (युएस$४२०,०००) 30 million (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|0.72|m}} ०.७२ मिलियन (युएस$१०,०००) 0.72 million (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|36|b}} ३६ बिलियन (युएस$५०० मिलियन) 36 billion (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|36|b|-2}} ३६ बिलियन (युएस$५०० मिलियन) 36 billion (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|80|B}} ८० बिलियन (युएस$१.१ बिलियन) 80 billion (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|32|t}} ३२ ट्रिलियन (युएस$४५० बिलियन) 32 trillion (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|400|c}} ४०० करोड (युएस$५६ मिलियन) 400 crore (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|400|c|0}} ४०० करोड (युएस$५६ मिलियन) 400 crore (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|19|k}} १९,००० (युएस$२७०) १९,००० (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|195|to=USD EUR GBP}} १९५ (ढाँचा:INRConvert/USD EUR GBP) 195 (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD EUR GBP)
{{INRConvert|53|m|0|nolink=yes}} ५३ मिलियन (युएस$७४३,०६०) 53 million (ढाँचा:INRConvert/sandbox/USD)
{{INRConvert|950|c|year=1997|nolink=yes}} ९५० करोड (सन् २०१९मा ३९ बिलियन अथवा युएस$५५० मिलियन बराबर) 950 crore (ढाँचा:INRConvert/sandbox/inflation)
{{INRConvert|950|c|year=1997|to=CAD}} ९५० करोड (सन् २०१९मा ३९ बिलियनढाँचा:INRConvert/CAD बराबर) 950 crore (ढाँचा:INRConvert/sandbox/inflation)
{{INRConvert|950|k|year=1960|to=USD GBP}} ९५०,००० (सन् २०१९मा अभिव्यक्ति त्रुटि: अनपेक्षित < सञ्चालक।ढाँचा:INRConvert/USD GBP बराबर) ९५०,००० (ढाँचा:INRConvert/sandbox/inflation)
{{INRConvert|0.50|year=1955|to=USD NZD}} ५० पैसे (सन् २०१९मा ४४ढाँचा:INRConvert/USD NZD बराबर) 50 paise (ढाँचा:INRConvert/sandbox/inflation)
{{INRConvert|1000|year=1955|to=USD EUR GBP AUD CAD NZD}} १,००० (सन् २०१९मा ८७,०००ढाँचा:INRConvert/USD EUR GBP AUD CAD NZD बराबर) 1000 (ढाँचा:INRConvert/sandbox/inflation)