ढाँचा:Infobox referendum/results

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search
परिणाम
colspan="3" ढाँचा:Unk
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[सम्पादन गर्ने]

This subtemplate of {{Infobox referendum}} is used to generate the referendum results, it should not be used directly.

Examples[सम्पादन गर्ने]

{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
विपक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|total=450,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
विपक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
सदर मत ४३५,००० &0000000000000096670000९६.६७%
अमान्य वा बदर मत १५,००० &0000000000000003330000३.३३%
कूल मत ४५०,००० 100.00%
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|total=450,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
विपक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
सदर मत ४३५,००० &0000000000000096670000९६.६७%
अमान्य वा बदर मत १५,००० &0000000000000003330000३.३३%
कूल मत ४५०,००० 100.00%
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|other=5,000|othertype=Blank votes|total=450,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१८,००० &0000000000000049549999४९.५५%
विपक्षमा २१७,००० &0000000000000049320000४९.३२%
Blank votes ५,००० &0000000000000001139999१.१४%
सदर मत ४४०,००० &0000000000000097780000९७.७८%
अमान्य वा बदर मत १०,००० &0000000000000002220000२.२२%
कूल मत ४५०,००० 100.00%
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|electorate=800,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
विपक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
{{Infobox referendum/results|yes=218,000|no=217,000|total=450,000|electorate=800,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
विपक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
सदर मत ४३५,००० &0000000000000096670000९६.६७%
अमान्य वा बदर मत १५,००० &0000000000000003330000३.३३%
कूल मत ४५०,००० 100.00%
दर्ता भएका मतदाताहरू/मतदान ८००,००० &0000000000000056250000५६.२५%
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|total=450,000|electorate=800,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
विपक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
सदर मत ४३५,००० &0000000000000096670000९६.६७%
अमान्य वा बदर मत १५,००० &0000000000000003330000३.३३%
कूल मत ४५०,००० 100.00%
दर्ता भएका मतदाताहरू/मतदान ८००,००० &0000000000000056250000५६.२५%
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|invalid=15,000|electorate=800,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
विपक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
सदर मत ४३५,००० &0000000000000096670000९६.६७%
अमान्य वा बदर मत १५,००० &0000000000000003330000३.३३%
कूल मत ४५०,००० 100.00%
दर्ता भएका मतदाताहरू/मतदान ८००,००० &0000000000000056250000५६.२५%
{{Infobox referendum/results|yes=217,000|no=218,000|invalid=|total=450,000|electorate=800,000}}
परिणाम
मतदान %
पक्षमा २१७,००० &0000000000000049890000४९.८९%
विपक्षमा २१८,००० &0000000000000050109999५०.११%
कूल मत ४५०,००० 100.00%
दर्ता भएका मतदाताहरू/मतदान ८००,००० &0000000000000056250000५६.२५%
{{Infobox referendum/results|electorate=800,000}}
परिणाम
colspan="3" ढाँचा:Unk
{{Infobox referendum/results|invalid=15,000}}
परिणाम
colspan="3" ढाँचा:Unk
{{Infobox referendum/results|turnoutpct=95.1}}
परिणाम
colspan="3" ढाँचा:Unk
दर्ता भएका मतदाताहरू/मतदान {{{electorate}}} 95.1%
{{Infobox referendum/results}}
परिणाम
colspan="3" ढाँचा:Unk