ढाँचा:Weekday in month

नेपाली विकिपीडियाबाट
यसमा जानुहोस्: परिचालन, खोज्नुहोस्
प्रलेखन प्रतिक ढाँचा प्रलेखन[हेर्ने] [सम्पादन] [इतिहास] [पर्ज]

विषयसूची

Usage[सम्पादन गर्ने]

{{Weekday in month|YEAR|MONTH|N|Q}}

  • YEAR – The year in numeric format
  • MONTH – The month in numeric format
  • N – The weekday with 0 = Sunday, 1 = Monday, ..., 6 = Saturday
  • Q – The Nth weekday with 1 = First, 2 = Second, 3 = Third, ..., or -1 = last day, -2 = second to last day,

Code[सम्पादन गर्ने]

Raw formula: 7 * Q - 6 + (N - DayOfWeek(Year,Month,1)) % 7

Examples[सम्पादन गर्ने]

Holiday 2006 2007 2008 2009 2010
Day Code Day Code Day Code Day Code Day Code
MLK Jr Day – 3rd Monday in January Jan 16 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|1|1|3}} Jan 15 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|1|1|3}} Jan 21 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|1|1|3}} Jan 19 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|1|1|3}} Jan 18 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|1|1|3}}
Presidents Day – 3rd Monday in February Feb 20 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|2|1|3}} Feb 19 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|2|1|3}} Feb 18 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|2|1|3}} Feb 16 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|2|1|3}} Feb 15 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|2|1|3}}
Memorial Day -- Last Monday in May May 29 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|5|1|-1}} May 28 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|5|1|-1}} May 26 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|5|1|-1}} May 25 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|5|1|-1}} May 31 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|5|1|-1}}
Labor Day – 1st Monday in September Sep 4 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|9|1|1}} Sep 3 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|9|1|1}} Sep 1 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|9|1|1}} Sep 7 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|9|1|1}} Sep 6 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|9|1|1}}
Columbus Day – 2nd Monday in October Oct 9 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|10|1|2}} Oct 8 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|10|1|2}} Oct 13 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|10|1|2}} Oct 12 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|10|1|2}} Oct 11 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|10|1|2}}
Thanksgiving – 4th Thursday in November Nov 23 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|11|4|4}} Nov 22 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|11|4|4}} Nov 27 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|11|4|4}} Nov 26 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|11|4|4}} Nov 25 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|11|4|4}}
Father's Day – 3rd Sunday in June Jun 18 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|6|0|3}} Jun 17 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|6|0|3}} Jun 15 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|6|0|3}} Jun 21 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|6|0|3}} Jun 20 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|6|0|3}}
Mother's Day May 14 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2006|5|0|2}} May 13 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2007|5|0|2}} May 11 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2008|5|0|2}} May 10 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2009|5|0|2}} May 9 Expression error: Unexpected < operator. {{weekday in month|2010|5|0|2}}

See also[सम्पादन गर्ने]