पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

उपयोग[सम्पादन गर्ने]

यी उपपृष्ठहरू पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/लेआउट डिजाइनमा छन् ।

  1. अर्को उपलब्ध उपपृष्ठमा नयाँ प्रमुख चित्र थप्नुहोस् ।
    • सूचीमा केवल चित्रहरू समावेश गर्नुपर्दछ जुन प्रमुख चित्रको गुणस्तर मूल्याङ्कन दिइएको हुन्छ ।

प्रमुख चित्रहरूको सूची[सम्पादन गर्ने]

पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/1

कृतिम उपग्रह
कार्य: नासा

बसोबास योग्य नवौँ अन्तरीक्ष कृतिम उपग्रह


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/2
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख लेख/2


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख लेख/3
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/3


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/4
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/4


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/5
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/5


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/6
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/6


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/7
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/7


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/8
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/8


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/9
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख लेख/9


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख लेख/10
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/10


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/11
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/11


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/12
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/12


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/13
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/13


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/14
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/14


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/15
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/15


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/16
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/16


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/17
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/17


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/18
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/18


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/19
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/19


पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/20
पोर्टल:प्रविधि/प्रमुख चित्र/20


नामाङ्कन[सम्पादन गर्ने]