सामग्रीमा जानुहोस्

प्रयोगकर्ता:Nhuchhe Gosain

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

गोसाई परिवार बारे

स्व. हर्षबिर गोसाई र स्व. लक्ष्मी थुकुबाट जन्मेका

५ छोराहरु  समेतको विवरण

छोरा र बुहारीको नाउँ नाति र नातिबुहारी पनातिहरु मोबाइल नम्बर

(१) जेठो छोरा   बुहारी स्व.न्हुछे राम   स्व.ज्ञान माया

नाति र नातिबुहारी

स्व.न्हुछे कुमार    स्व.लतं कुमारी

पनातिहरु

न्हुछे बहादुर 9851068744

धर्म 9851130577

(२) माइलो छोरा    बुहारी स्व.हर्ष लाल       आस माया

नाति र नातिबुहारी

(क) हर्ष कुमार       तुई थकु

पनातिहरु

शत्रुधन 9843025010

हरीभक्त थाहा भएन

हरी प्रसाद 9841585360

हरी सुन्दर 9841958849

हरेराम 9849426306

नाति र नातिबुहारी

(ख) बुद्धि बहादुर        लक्ष्मी माया

पनातिहरु

लक्ष्मी प्रसाद 9865055546

बिष्णु प्रसाद 9841637821

बुद्धि कुमार 9841520476

राज कुमार 9860171161

(३) साइलो छोरा    बुहारी    हर्ष बहादुर         कृष्णदेवी

नाति र नातिबुहारी

(क)  कृष्ण        बेटी माया

पनातिहरु

कृष्ण प्रसाद 9841458091

कृष्णराम 9841394931

पुण्य राम 9841754565

नाति र नातिबुहारी

(ख) बिष्णुभक्त          धन माया

पनातिहरु

बिक्रम 9851185873

दिपक थाहा भएन

दिनेश 9841581631

नाति र नातिबुहारी

(ग) बिष्णु                कृष्ण लक्ष्मी

पनातिहरु

बिश्वराम 9841049283

राजेन्द्र 9849423297

रबिन 9849623023

(४) काइलो छोरा    बुहारी जगत बहादुर       नानी माया

नाति र नातिबुहारी

जगतलाल                कृष्ण माया

पनातिहरु

जयराम 9851154726

(५) कान्छो छोरा   बुहारी तुल्सी       तुल्सीमाया

नाति र नातिबुहारी

तुल्सी नारायण          शंख लक्ष्मी

पनातिहरु

बिमल 9841112594