प्रयोगकर्ता:Ozonesn

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

प्रयोगकर्ता[सम्पादन गर्नुहोस्]

यो प्रयोगकर्ता विकी विमिन एडिटाथन २०१७ का सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
  • वेबसाइट : sandipn.com.np
  • Twitter : www.twitter.com/ozonesn
    नेपाली विकिपिडिया सार:
    {| class="wikitable" width="100%" style="border: 2px solid #000;" |- style="padding: 5px; text-align: center;" | style="width: 11%; background: #CCC;" |
लेखहरू | style="width
10%; background: #CCC;" |
फाइलहरू | style="width
13%; background: #CCC;" |
प्रयोगकर्ताहरू | style="width
11%; background: #CCC;" |
सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू | style="width
10%; background: #CCC;" |
बोटहरू | style="width
11%; background: #9F0; border: 2px solid #000;" |
प्रवन्धकहरू | style="width
12%; background: #CC9; border: 2px solid #000;" |
प्रशासकहरू | style="width
11%; background: #FC0; border: 2px solid #000;" |
चेकयुजरहरू | style="width
12%; background: #6FF; border: 2px solid #000;" |
ओभरसाइटरहरू |- style="background-color
#F5F5F5; font-family: Mono; font-size: 115%; text-align: center;" | ३३,०५९ || १,३०३ || ६६,९४४ || ९७ || ९ || style="background: #9F0; border: 2px solid #000;" | || style="background: #CC9; border: 2px solid #000;" | || style="background: #FC0; border: 2px solid #000;" | || style="background: #6FF; border: 2px solid #000;" | |}