प्रयोगकर्ता:Prakash Neupane

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाटPrakash Neupane

Ambassador
Open Knowledge Foundation Nepal

Empowering through Open Knowledgeabout me

म खुला तथा स्वन्त्रन्त ज्ञानमा विश्वास गर्ने नेपाली हु । खुला तथ्याक, खुला पाठ्य सामग्री, खुला शिक्षा, खुला विज्ञानको प्रवधन दत्त चित्त भएर लागेको छु ।

म विकिमीडिया नेपालको साधारण सदस्य हु । म विकिमीडिया नेपालको विकिविस्तार र विकिमीडिया शिक्षा मा सक्रियरुपले लागिरहेको छु ।

  • Affiliation : Open Knowledge Foundation Nepal, Wikimedia Nepal, FOSS Nepal, CSIT Association of Nepal, ITS Nepal, Nepal Russia ICT Society
  • Activities : Open Knowledge Evangelist, Social Activist, Educator
  • Education : BSc Computer Science and Information Technology

about my work

  • Team Member of Wikimedia Education Program in Nepal conducting WEP in Islington College
  • Out Reach Program in different college

contact me

  • Email: nprkshn@gmail.com