सामग्रीमा जानुहोस्

प्रयोगकर्ता:RajeshPandey/Nepali Wikipedia Translator/Rules

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

These are the rules used for the translation. Please donot alter the priority, the ones at the end get processed at the last and the ones at the top get processed first.

कहा|Kaha_
हुने|hune_
दिने|दिने
लोगों |मान्छे
उनको|_unko_
(hinoun)+ओं |(nenoun)+हरु 
(hiadjective)+ (hinoun)+ है|(neadjective)+ (nenoun) हो
 (hipronoun)+ने| (nepronoun)+ले
 (hipronoun)+को| (nepronoun)+लाई
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ा
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ु
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ू
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ि
(hinounwithsuffix)+ओं को|(nenoun)+हरु लाई|ी
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ा
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ु
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ू
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ि
(hinounwithsuffix)+यों को|(nenoun)+हरु लाई|ी
(hinounwithsuffix)+यों में से|(nenoun)+हरु मध्ये|ि
(hinounwithsuffix)+यों में से|(nenoun)+हरु मध्ये|ी
(hinoun)+ों में से|(nenoun)+हरु मध्ये
(hinounwithsuffix)+यों की|(nenoun)+हरु को|ि
(hinounwithsuffix)+यों की|(nenoun)+हरु को|ी
(hiverbwithsuffix)+या जाने लगा था|(neverb)+उन थालिएको थियो|ा
(hiverbwithsuffix)+या जाता है|(neverb)+इन्छ|ा
(hiverbwithsuffix)+ जाता है|(neverb)+उछ|ा
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका था|(neverb)+िसकेको थियो
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका है|(neverb)+िसकेको छ
(hiverb)+{endswithoutvowel} चुका|(neverb)+िसकेको
 (hinoun)+ों को| (nenoun)+हरु लाई
 (hinoun)+एँ को| (nenoun)+हरु लाई
 (hinoun)+एं को| (nenoun)+हरु लाई
 (hinoun)+यें को| (nenoun)+हरु लाई
के लिए (hinoun)+ को|को लागि (nenoun)+ लाई
के (hinoun)+ को|को (nenoun)+ लाई
कुछ (hinoun)+ों में|केही (nenoun)+हरु मा
(hiverbwithsuffix)+या हुआ|(neverb)+एको|ा
 (hiverb)+ दी गयी | (neverb)+इयो 
 (hiverb)+ दी गयी.| (neverb)+इयो।
 (hiverb)+ा हुआ| (neverb)+एको
 इसे | यसलाई 
््|्
़।(blank)+ 
ॅ।ँ
ॉ|(blank)+
क़|क
ड़|ड
हॅ|है
ज़|ज
ढ़|ढ
ऑ|औ
गईं|गई
हैं.|हैं।
है.|है।
 है:| छ:
(hiverbwithsuffix)+ हुई|(neverb)+एको|ि
(hiverbwithsuffix)+ हुई|(neverb)+एको|ी
(hiverbwithsuffix)+ हुइ|(neverb)+एको|ि
(hiverbwithsuffix)+ हुइ|(neverb)+एको|ी
की गईं है|गरिएको छ
हाथों|हातमा
 वर्षों | वर्ष 
के बाद|पछि
के साथ|संग
घिरा हुआ है|घेरिएको छ
घोडे का|घोडा को
काली मिर्च|मरिच
नहीं हो सका कि|हुन सकेको छैन कि
पूरी तरह से|पुरा तरिकाले
डाला जाता है|हालिन्छ
उम्मीद के मुताबिक|आषा बमोजिम
उगाए जा सकते हैं|उमार्न सकिन्छ
कभी कभी|कहिले काँही
ऐसे ही एक|यस्तै गरि एक
उनमें से|तिनिहरुमध्ये
बन सकता है|बन्न सक्छ
नहीं लिखा जाता है|लेखिंदैन
लिखा जाता है|लेखिन्छ
होते जा रहे हैं|हुँदै गइरहेका छन्
होते जा रहे है|हुँदै गइरहेका छन्
होते जा रहे थे|हुँदै गइरहेका थिए
किया जा सकता है|गरिन सक्छ
ऐसा इसलिये है क्योंकि|यस्तो यसकारण हुन सक्छ कि
मतलब यह है कि|मतलब यो हो कि
ले जाने के लिए|लैजान को लागि
मतलब यह नहीं है कि|मतलब यो होइन कि
इनमें से किसी भी|यिनीहरुमध्ये कुनै पनि
देखा जा रहा है|देखिंदै छ
होने से रोकना था|हुन बाट रोकनु थियो
हमले|हमला
एक और|एउटा अझै अर्को
आमतौर पर|सामान्यतया
कहानीओं|कथाहरु
कहानीयों|कथाहरु
कहानी|कथा
सबसे |सबै भन्दा 
छोड़ दिया गया था|छोडिएको थियो
देख रहे हैं?|हेरि रहनुभएको छ?
कर दिया होता|गरि सकेको हुन्थ्यो
निकल जाने के कारण|निस्किएको कारण
उससे भी आगे|त्यसभन्दा पनि अगाडि
समझौते में|समझौता मा
बना देता है|बनाइदिन्छ
समझा जाना चाहिए|सम्झिनु पर्छ
दिखाई पडते हैं|देखिन्छन्
देखा जाता है|देखिन्छ
दिया जाता है|दिइन्छ
पाई जाती है|पाइन्छ
माना गया है|मानिएको छ
मानी गइ है|मानिएको छ
माना गया था|मानिएको थियो
मानी गयी थी|मानिएको थियो
माना जाता है|मानिन्छ
मानी जाती है|मानिन्छ
कहलाता है|भनिन्छ
कराना चाहिए|गराउन पर्छ
मिलता है|भेटिन्छ
होनि चाहिये|हुन पर्छ
होता ही नहीं|हुदै हुदैन
की जाने वाली|गरिने
ऐसे किसी भी|यस्ता कुनै पनि
नहीं किया जाता है|गरिंदैन
किया जाता है|गरिन्छ
नहीं किया जाता था|गरिंदैनथ्यो
किया जाता था|गरिन्थ्यो
नहीं किया जा सकता|गर्न सकिन्न
नहीं कहा जा सकता|भन्न सकिन्न
माना जाता है|मानिन्छ
जाना जाता है|जानिन्छ
इन्हें पनि देखें|यो पनि हेर्नुहोला
कहा जाता है|भनिन्छ
कहा जा सकता है|भन्न सकिन्छ
नहीं की जा सकती है|गर्न सकिन्न
की जा सकती है|गर्न सकिन्छ
बना देती हैं|बनाइदिन्छ
सम्भव हो तो|सम्भव भएमा
की जाती थी|गरिन्थ्यो
।।।।।।। ३ शब्द ।।।।।।।
किये जाने के बाद|गरिए पछि
नहीं क़ी गयी है|गरिएको छैन
नहीं हो गए हैं|भएनन्
नहीं हो गए थे|भएका थिएनन्
हो गए थे|भएका थिए
हटा देते थे|हटाइदिन्थे
हटा देते है|हटाइदिन्छन्
हो गए हैं|भए
की गयी है|गरिएको छ
की गयी है|गरिएको छ
नहीं की जाती है|गरिंदैन
की जाती है|गरिन्छ
नहीं समझे जाते हैं|बुझिदैन
समझे जाते हैं|बुझिन्छ
नहीं रहा करते थे|रहँदैनथे
रहा करते थे|रहन्थे
नहीं होता था|हुँदैनथ्यो
नहीं होती थि|हुँदैनथ्यो
होने लगते हैं|हुन थाल्छ
होता रहता था|भइरहन्थ्यो
नहीं किया गया था|भएको थिएन
नहीं कर दिए गए|गरिएनन्
किया गया था|भएको थियो
दिया जा रहा है|दिइदैछ
नहीं किये जाते हैं|गरिदैन
दिए जाते हैं|दिइन्छ
किये जाते हैं|गरिन्छ
हो जाने के|भएको / हुने
हो जाती है|हुन्छ
किया जाता रहा है|गरिदै आएको छ
कर देता है|गर्छ
से होता है|बाट हुन्छ
नहीं लगा सकते है|लगाउन सक्नुहुन्न
लगा सकते है|लगाउन सक्नुहुन्छ
देखा जा सकता है|देख्न सकिन्छ
जा सकते है|जान सकिन्छ
लगा रहे हैं|लागिरहेका छन्
बढ़ जाता है|बढ्छ
नहीं जा रहे हैं|गइरहेका छैनन्
जा रहे हैं|जाँदैछन्
हो गया था|भएको थियो
हो सकते हैं|हुन सक्छन्
हो सकती है|हुन सक्छ
हो सकते है|हुन सक्छन्
हो सकता हैं|हुन सक्छ
हो सकता है|हुन सक्छ
कर दिए गए|गरिए
रोका जा सके|रोकिन सकोस
करनी पडती है|गर्नु पर्छ
हो जाता है|हुन्छ
(hiverb)+ चुका होता है|(neverb)+इसकेको हुनेछ
पाये जाते हैं|पाइन्छन्
पाएं जाते हैं|पाइन्छन्
पाएं जाते है|पाइन्छ
अदा करते हैं|निभाउँछन्
नहीं कररहे थे|गरिरहेका थिएनन्
कर रहे थे|गरिहेका थिए
नहीं किये जायेंगे|गरिनेछैन
नहीं किए गए|गरिएन
नहीं करने लगा|गर्न लागेन
नहीं करता है|गर्दैन
नहीं किए जाएंगे|गरिनेछैन
नहीं करा जाता है|गरिदैन
नहीं किया जाति है|गरिदैन
नहीं किया जाता है|गरिदैन
नही करा जाता है|गरिदैन
नही करि जाति है|गरिदैन
नही करी जाति है|गरिदैन
नहीं करने लगि|गर्न लाग्यो
नहीं करने लगी|गर्न लाग्यो
नहीं हुआ है|भएको छैन
 करे गए| गरियो
 करा जाता है| गरिइन्छ
 करि जाता है| गइन्छ
 करी जाता है| गइन्छ
 करा जाता है| गइन्छ
 करि जाता है| गइन्छ
 करी जाता है| गइन्छ
 करता गया| गर्दै गयो
 कर लेते हैं| गराउँछन्
 करता है| गर्इन्छ
 करि गई| गरिएको
 करी गई| गरीएको
 कर्ई गई| गरीएको
 कर्इ गई| गरीएको
 करते हैं| गर्छन
करते है|गर्छन
करति हैं|गर्छ
करती है|गर्छ
तले हुए|भुटेको
जाना जाता था|चिनिन्थ्यो
करती रही|गरिरह्यो
करता रहा|गरिरह्यो
करवाते हुए|गराउदा खेरि
करता है|गर्छ
कर दिया जाता है|गरिन्छ
कराया जाएगा|गराइनेछ
कराया जाएगा|गराइनेछ
कराया गया है|गराइएको छ
कराया गया था|गराइएको थियो
कराया गया है|गराइएको छ
कराया गया|गराइयो
करा गया है|गराइएको छ
करा गया था|गराइएको थियो
करा गया|गराइयो
किए जाएंगे|गरिनेछ
किया था|गरेको थियो
किया है|गरेको छ
करचुके हैं|गरिसकेका छन्
करचुके थे|गरिसकेका थिए
करचुके है|गरिसकेका छन्
करचुके थे|गरिसकेका थिए
करचुका है|गरिसकेको छ
करचुका था|गरिसकेको थियो
करचुका|गरिसक्यो
करते थे|गर्थे
कहते है|भन्छन्
करते हैं|गर्छन्
कर सकती है|गर्न सक्छ
कर सकता है|गर्न सक्छ
करना पडा है|गर्न परेको छ
करना पडा था|गर्न परेको थियो
करना पडा|गर्न पर्यो
करना पडता है|गर्न पर्छ
करने को|गर्न लाई
करना चाहिये|गर्न पर्छ
करने पर|गरे पछि
करने कि|गर्नको लागि
नहीं की थि|गरेको थिएन
नहीं की |गरेन
नहीं किया था|गरेको थिएन
नहीं किया |गरेन 
कर ली |गर्यो 
कर दि |गर्यो
बना रहा|बनिरह्यो
कुछ ही दिनों में|केही दिनमा
छोटे छोटे|स-साना
नहीं जारहे थे|गइरहेका थिएनन्
जा रहे थे|गइहेका थिए
नहीं गए|गएन
दिया जाना चाहिए |दिईनु पर्छ 
नहीं जाने लगा|जान लागेन
नहीं जाता है|जाँदैन
नहीं करा जाता है|गराइदैन
नहीं जाया जाति है|गइदैन
नहीं जाया जाता है|गइदैन
नही जाया जाता है|गइदैन
नही जाया जाति है|गइदैन
नही जाया जाति है|गइदैन
नहीं जाने लगि|जान लागेन
नहीं जाने लगी|जान लागेन
गया जाता है|गइन्छ
जाया जाता है|गइन्छ
जायि जाता है|गइन्छ
जाया जाता है|गइन्छ
जाया जाता है|गइन्छ
जाया जाएगा|गइनेछ
जाया गया था|गइएको थियो
जाया गया है|गइएको छ
जाया गया|गइयो
जाया गया है|गइएको छ
जाया गया था|गइएको थियो
जाया गया|गइयो
जाना पडा है|जान परेको छ
जाना पडा था|जान परेको थियो
जाना पडा|जान पर्यो
जाने को|जान लाई
जाना चाहिये|जान पर्छ
जाने पर|गए पछि
जाने कि|जानको लागि
नहीं गइ थि|गएको थिएन
नहीं गया था|गरेको थिएन
नहीं गया |गएन
बताए गए|भनिएका
से गुजर रहे|बाट बितिरहेका
नहीं आरहे थे|आइरहेका थिएनन्
आरहे थे|आइरहेका थिए
नहीं आए|आएन
नहीं आने लगा|आउन लागेन
नहीं आता है|आउँदैन
नहीं आया जाति है|आइदैन
नहीं आया जाता है|आइदैन
नही आया जाता है|आइदैन
नही आया जाति है|आइदैन
नहीं आने लगि|आउन लागेन
नहीं आने लगी|आउन लागेन
आए गए|आइएको
आया जाता है|आइन्छ
आया जाता है|आइन्छ
आयि जाता है|आइन्छ
आया जाता है|आइन्छ
आता गया|आउदै गयो
आता है| आउछ
आइ गई|आइएको
आते हैं|आउछन्
आते है| आउछन्
आति हैं|आउँछ
आती है|आउँछ
आती रही|आइरह्यो
आता रहा|आइरह्यो
आते हुए|आउँदा खेरि
आता है|आउँछ
आया जाता है|आइन्छ
आया जाएगा|आइनेछ
आया गया था|आइएको थियो
आया गया है|आइएको छ
आया गया|आइयो
आया गया है|आइएको छ
आया गया था|आइएको थियो
आया गया|आइयो
आया था|आएको थियो
आया है|आएको छ
आचुके हैं|आइसकेका छन्
आचुके थे|आइसकेका थिए
आचुके है|आइसकेका छन्
आचुके थे|आइसकेका थिए
आचुका है|आइसकेको छ
आचुका था|आइसकेको थियो
आ चुके|आइसकेका
आ चुका|आइसकेका
आते थे|आउँथे
आते हैं|आउछन्
आ सकती है|आउन सक्छ
आ सकता है|आउन सक्छ
आना पडा है|आउन परेको छ
आना पडा था|आउन परेको थियो
आना पडा|आउन पर्यो
आने को|आउन लाई
आना चाहिये|आउन पर्छ
आने पर|आए पछि
आने कि|आउने
नहीं आइ थि|आएको थिएन
नहीं आया था|आएको थिएन
नहीं आया |आएन
पडता है|पर्दछ
इनमें से|यिनीहरु मध्ये
निकल गया|निस्कियो
इस हद|यो हद
 इसको | यसको 
करके|गरेर
गलती से|गल्ति ले
हो चूका है|भइ सकेको छ
माना जा रहा था|मानिएको थियो
किया गया है|गरिएको छ
किया गया|गरियो
जुडा है|जुडेको छ
पता चलता है|थाहा हुन्छ
से जमा होती|बाट जम्मा भइ 
बाद में|त्यस पछि
यह है कि|यो हो कि
नहीं देखता है|देख्दैन
देखता है|हेर्छ
 करने के बाद | गरेपछि 
 हो जाने के | भए 
की गई कि|गरियो कि
 नहीं करता | गर्दैन 
आने वाले साल|आउँदो साल
 को लेकर| लाई लिएर
 जिनमें से | जस मध्ये 
 होते हैं।| हुन्छन्।
###end example: आया
।।।।।।। २ भन्दा बढि शब्दहरु ।।।।।।।
(hiverb)+ाया जाता है|(neverb)+ाइन्छ 
(hiverb)+ाया जाने लगा था|(neverb)+ाउन थालिएको थियो
(hiverb)+ा जाने लगा था|(neverb)+उन थालिएको थियो
नहीं (hiverb)+रहे थे| (neverb)+िरहेका थिएनन्
(hiverb)+ रहे थे|(neverb)+इरहेका थिए
नहीं (hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु हुँदैन
(hiverb)+ना चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
(hiverb)+ने चाहिए|(neverb)+नु पर्छ
नहीं (hiverb)+े गए| (neverb)+िएन
हैन (hiverb)+े गए| (neverb)+िएन
नहीं (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लागेन
हैन (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लागेन
नहीं (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लागेन
हैन (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लागेन
नहीं (hiverb)+ता है|(neverb)+दैन
हैन (hiverb)+ता है|(neverb)+दैन
नहीं (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
नहीं (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
नहीं (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
नही (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िदैन
नही (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ि जाता है|(neverb)+िदैन
नही (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
हैन (hiverb)+ी जाता है|(neverb)+िदैन
नहीं (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लाग्यो
हैन (hiverb)+े लगि| (neverb)+न लाग्यो
नहीं (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लाग्यो
हैन (hiverb)+े लगी| (neverb)+न लाग्यो
हैन (hiverb)+े गए| (neverb)+िएन
 (hiverb)+े हुए| (neverb)+एको
 (hiverb)+े गए थे| (neverb)+िएका थिए
 (hiverb)+े गए| (neverb)+ियो
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ा जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ि जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ी जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गएन
(hiverb)+ता गया|(neverb)+दै गयो
नहीं (hiverb)+ता है| (neverb)+इदैन
 (hiverb)+ता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ि गई|(neverb)+िएन
 (hiverb)+ि गई| (neverb)+िएको
नहीं (hiverb)+ी गई|न(neverb)+ीएको
 (hiverb)+ी गई| (neverb)+ीएको
नहीं (hiverb)+ई गई|न(neverb)+ईएको
 (hiverb)+ई गई| (neverb)+ईएको
नहीं (hiverb)+इ गई|न(neverb)+इएको
 (hiverb)+इ गई| (neverb)+इएको
नहीं (hiverb)+ता है|(neverb)+दैन
 (hiverb)+ता है| (neverb)+छ
नहीं (hiverb)+ते हैं|(neverb)+छैनन्
 (hiverb)+ते हैं| (neverb)+छन
नहीं (hiverb)+ते है|(neverb)+छैनन्
 (hiverb)+ते है| (neverb)+छन
नहीं (hiverb)+ति है|(neverb)+उदैन
 (hiverb)+ति हैं| (neverb)+छ
नहीं (hiverb)+ती है|(neverb)+उदैन
 (hiverb)+ती हैं| (neverb)+छ
नहीं (hiverb)+ती रही|(neverb)+िरहेन
 (hiverb)+ती रही| (neverb)+िरह्यो
नहीं (hiverb)+ता रहा|(neverb)+िरहेन
 (hiverb)+ता रहा| (neverb)+िरह्यो
नहीं (hiverb)+वाते हुए|न(neverb)+ाउदा खेरि
 (hiverb)+वाते हुए| (neverb)+ाउदा खेरि
नहीं (hiverb)+ता है|(neverb)+्दैन
 (hiverb)+ता है| (neverb)+न्छ
नहीं (hiverb)+ दिया जाता है|(neverb)+इदैन
 (hiverb)+ दिया जाता है| (neverb)+इन्छ
नहीं (hiverb)+ाया जाएगा|(neverb)+ायाइनेछैन
 (hiverb)+ाया जाएगा| (neverb)+ायाइनेछ
नहीं (hiverb)+या जाएगा| (neverb)+याइनेछैन
 (hiverb)+या जाएगा| (neverb)+याइनेछ
नहीं (hiverb)+ाया गया है|(neverb)+ायाइएको छैन
 (hiverb)+ाया गया है| (neverb)+ायाइएको छ
नहीं (hiverb)+ाया गया|(neverb)+ायाइएन
 (hiverb)+ाया गया| (neverb)+ायाइयो
नहीं (hiverb)+या गया|(neverb)+याइएन
 (hiverb)+या गया| (neverb)+याइयो
नहीं (hiverb)+ा है|(neverb)+एको छैन
 (hiverb)+ा है| (neverb)+एको छ 
नहीं (hiverb)+ा गया है|(neverb)+ाइएको छैन
 (hiverb)+ा गया है| (neverb)+ाइएको छ
नहीं (hiverb)+ा गया|(neverb)+ाइएन
 (hiverb)+ा गया| (neverb)+ाइयो
नहीं (hiverb)+या है|(neverb)+एको छैन
 (hiverb)+या है| (neverb)+एको छ
नहीं (hiverb)+चुके हैं|(neverb)+इसकेका छैनन्
 (hiverb)+चुके हैं| (neverb)+इसकेका छन्
नहीं (hiverb)+चुके है|(neverb)+इसकेका छैनन्
 (hiverb)+चुके है| (neverb)+इसकेका छन्
नहीं (hiverb)+चुका है|(neverb)+इसकेको छैन
 (hiverb)+चुका है| (neverb)+इसकेको छ
नहीं (hiverb)+चुका|(neverb)+इसकेको छैन
 (hiverb)+चुका| (neverb)+इसक्यो
नहीं (hiverb)+ते थे|(neverb)+दैनथे
 (hiverbwithsuffix)+ते थे| (neverb)+उथे|ा
 (hiverb)+ाते थे| (neverb)+ाउथे
 (hiverb)+ते थे| (neverb)+थे
नहीं (hiverb)+ सकती है|(neverb)+न सक्दैन
 (hiverb)+ सकती है| (neverb)+न सक्छ
नहीं (hiverb)+ सकता है|(neverb)+न सक्दैन
 (hiverb)+ सकता है| (neverb)+न सक्छ
नहीं (hiverb)+ना पडा|(neverb)+न परेन
 (hiverb)+ना पडा| (neverb)+न पर्यो
नहीं (hiverb)+या को|(neverb)+न लाई
 (hiverb)+या को| (neverb)+न लाई
नहीं (hiverb)+ चाहिये|(neverb)+ पर्दैन
 (hiverb)+ चाहिये| (neverb)+ पर्छ
नहीं (hiverb)+ने पर|न(neverb)+ए पछि
 (hiverb)+ने पर| (neverb)+ए पछि
नहीं (hiverb)+ने कि |न(neverb)+ने
 (hiverb)+ने कि | (neverb)+ने
 (hiverb)+ नहीं की | (neverb)+ गरेनन्
 (hiverb)+ नहीं किया | (neverb)+ गरेनन्
 (hiverb)+ ली | (neverb)+े 
 (hiverb)+ की | (neverb)+ गरे 
 (hiverb)+ किया | (neverb)+ गरे
 (hiverb)+ गए| (neverb)+ए
 (hiverb)+ गया| (neverb)+्यो
 (hiverb)+ गया| (neverb)+्यो
 (hiverb)+यी| (neverb)+ए
 (hiverb)+इये| (neverb)+नुहोस
 (hiverb)+ई| (neverb)+ए
 (hiverb)+ रही है| (neverb)+दैछ
 (hiverb)+ कर| (neverb)+एर
(hiverb)+ जा रही थी|(neverb)+ रहेको थियो
(hiverb)+ा जाता है|(neverb)+िन्छ
(hiverb)+ जाता है|(neverb)+छ
(hiverb)+ जाता है|(neverb)+छ
(hiverb)+{endswithoutvowel} रही|(neverb)+िरहेको
जाए गए|गइएको
जाता गया|जादै गयो
 जाता है| जान्छ
जाइ गई|गइएको
जाते हैं|जान्छन्
जाते है| जान्छन्
जाति हैं|जान्छ
जाती है|जान्छ
जाती रही|गइरह्यो
जाता रहा|गइरह्यो
जाते हुए|जाँदा खेरि
जाता है|जान्छ
गया था|गएको थियो
गया है|गएको छ
जाचुके हैं|गइसकेका छन्
जाचुके थे|गइसकेका थिए
जाचुके है|गइसकेका छन्
जाचुके थे|गइसकेका थिए
जाचुका है|गइसकेको छ
जाचुका था|गइसकेको थियो
जा चुका|गइसकेको
जा चुके|गइसकेको
जाते थे|जान्थे
जाते हैं|जान्छन्
जा सकती है|जान सक्छ
जा सकता है|जान सक्छ
नहीं हो जाता है|हुँदैन
हो जाता है|हुन्छ
अपने को |आफुलाई 
(hiverb)+{endswithoutvowel}ाये गए।|(neverb)+िए।
(hiverb)+{endswithoutvowel}ाये गए|(neverb)+िएका
 (hiverb)+ाते ही| (neverb)+ाउने बित्तिकै
 (hiverb)+ते ही| (neverb)+ने बित्तिकै
 (hiverb)+ना| (neverb)+न
 (hiverb)+ा कर | (neverb)+ाएर 
 (hiverb)+ कर | (neverb)+एर 
 (hiverb)+ाकर | (neverb)+ाएर 
 (hiverb)+कर,| (neverb)+एर,
 (hiverb)+्कर | (neverb)+एर 
 (hiverb)+्कर,| (neverb)+एर,
 (hiverb)+कर | (neverb)+एर 
 (hiverb)+िये| (neverb)+नुहोस
 (hiverb)+ने के लिए| (neverb)+न को लागि
 (hiverb)+ने| (neverb)+न
 (hiverb)+ा देते हैं।| (neverb)+ाउछन् ।
 (hiverb)+ा।| (neverb)+यो।
 (hiverb)+ा ।| (neverb)+यो ।
 (hiverb)+ा | (neverb)+यो 
 (hiverb)+ा.| (neverb)+यो।
 (hiverb)+ें | (neverb)+्नुहोस 
 (hiverb)+ें.| (neverb)+्नुहोस।
 (hiverb)+ें।| (neverb)+्नुहोस।
 (hiverb)+ें,| (neverb)+्नुहोस,
 (hiverb)+के| (neverb)+एर
 (hiverb)+ ‍| (neverb)+ 
।।।।।।।।//--- Nouns 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ें |(nenoun)+हरु 
(hinoun)+{endswithoutvowel}े |(nenoun)+हरु 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ों |(nenoun)+हरु 
(hinoun)+{endswithoutvowel}ो |(nenoun)+हरु 
(hinoun)+ के द्वारा|(nenoun)+ द्वारा
 (hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ओं नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+एँ नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+एं नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+यें नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ओं नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ों नें | (nenoun)+हरु ले 
 (hinoun)+ में| (nenoun)+ मा
 (hinoun)+ पर | (nenoun)+ मा 
 (hinoun)+यों से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+ओं से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+एँ से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+एं से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+यें से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+याँ से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+यां से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+ओं से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+ों से| (nenoun)+हरु संग
 (hinoun)+यों पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+ओं पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+एँ पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+एं पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+यें पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+याँ पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+यां पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+ओं पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+ों पर| (nenoun)+हरुमा
 (hinoun)+यों | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+एँ | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+एं | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+यें | (nenoun)+हरु 
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ि
(hinounwithsuffix)+याँ |(nenoun)+हरु |ी
(hinounwithsuffix)+यां |(nenoun)+हरु |ि
(hinounwithsuffix)+यां |(nenoun)+हरु |ी
 (hinoun)+ है| (nenoun)+ हो
 (hinoun)+ों में से| (nenoun)+हरु मध्ये
 (hinoun)+ों | (nenoun)+हरु 
 (hinoun)+ से| (nenoun)+ ले
(hinoun)+,|(nenoun)+,
 (hinoun)+ | (nenoun)+ 
[[(hinoun)+]]|[[(nenoun)+]]
[[(hinoun)+|[[(nenoun)+
(hinoun)+]]|(nenoun)+]]
।।।।।।।।//--- Adjective
 से (hiadjective)+ तक | देखि (neadjective)+ सम्म 
अन्य (hiadjective)+ हैं|अन्य (neadjective)+ हुन्
मध्ये (hiadjective)+ है|मध्ये (neadjective)+ हो
क्यौं न (hiadjective)+ हो|किन न(neadjective)+ होस
(hiadjective)+ हुए|(neadjective)+ भएको
(hiadjective)+ है|(neadjective)+ छ
 से कहीं (hiadjective)+| भन्दा धेरै (neadjective)+
 से (hiadjective)+| भन्दा (neadjective)+
 और (hiadjective)+| अझ (neadjective)+
[(hiadjective)+]|[(neadjective)+] 
 (hiadjective)+ | (neadjective)+ 
।।।।।।।।//--- Pronouns rules
(hipronoun)+ने|(nepronoun)+ले
(hipronoun)+के|(nepronoun)+को
(hipronoun)+में|(nepronoun)+मा
(hipronoun)+का|(nepronoun)+को
(hipronoun)+की|(nepronoun)+को
(hipronoun)+कि|(nepronoun)+को
(hipronoun)+्हें|(nepronoun)+लाई
(hipronoun)+्होंने|(nepronoun)+ले
 (hipronoun)+ | (nepronoun)+ 
।।।।।।।।//--- End Pronoun
।।।।।। २ शब्द ।।।।।।।।।।।
दिया गया है|दिइएको छ
लिखा जाएगा|लेखिनेछ
नहीं की गई थी|गरिएको थिएन
की गई थी|गरिएको थियो
बारी बारी से|पालै पालो संग
बढते हैं|बढ्छन्
बढ़ते हैं|बढ्छन्
बन गयी|बन्यो
होते थे|हुन्थे
के लिए|को लागि
 इस बार| यस पालि
पैदा हुए|जन्मिए
 देते हुए| दिदै
पहुँचे हुए|पुगेको
 बन गई| बन्यो
नहीं लौट आये|फर्किएनन्
लौट आये|फर्किए
देखना होगा|हेर्नु पर्नेछ
को देखते हैं|लाई हेर्छन्
देखते हैं|हेर्छन्
 से लेकर| देखि लिएर
 की ओर| तिर
के तोर पे|को रुपमा
देना होगा|दिनु पर्नेछ
कौन है|को हो
कौन-सी|कुन चाहीं
किये गए|गरिएको(थियो)
नहीं घटती है|घट्दैन
घटती है|घट्छ
किया जाता है|गरिन्छ
कहा जाए|भनिन्छ
कहलाती है|भन्ने गरिन्छ
होने लगा|हुन थाल्यो
 हो गया| भयो
होता गया|हुदै गयो
कहते थे|भन्दथे
कर लिया|गर्यो
 देता है| दिन्छ
 देति है| दिन्छ
कहते हैं|भन्दछन्
नहीं आती हैं|आउदैनन्
आती हैं|आउछन्
 रहते थे| रहन्थे
नहीं रहते थे|बस्दैनथे
नहीं जाती है|जान्न
 जाती है| जान्छ
नहीं होती है|हुन्न
 होती है| हुन्छ
नहीं होता है|हुदैन
 होता है| हुन्छ
नहीं होते हों|हुदैन
 होते हों| हुन्छ
कहा था|भनेको थियो
नहीं कहा था|भनेको थिएन
नहीं होते हैं|हुदैनन्
नहीं होते है|हुदैनन्
 होते हैं| हुन्छन्
 होते है| हुन्छन्
नहीं करता है|गर्दैन
 करता है| गर्छ
 करते हैं| गर्छन्
रहते हैं|रहन्छन्
 प्रेरित है।| प्रेरित हो।
बाहरी कड़ियाँ|बाहिरी कडिहरु
नहीं लगता है|लाग्दैन
 लगता है| लाग्छ
नहीं सकता है|सक्दैन
 सकता है| सक्छ
 बनाते थे| बनाउथे
 होने पर| भए पछि
 दिये गए| दिइएको
 करवाने चाहिये|गराइनु पर्छ
ओं में से|हरुमध्ये
मुझसे|म संग/भन्दा
नहीं कि गइ|गरिएन
 कि गइ| गरियो
 की हुई | गरेका 
खदेड दिया गया|लखेटियो
।।।।।।।।।। २ शब्दमा मात्रा परिवर्तन [experimental]।।।।।।।।
पडती है|पर्छ
हरु पर|हरु मा
नहीं कर रहे हैं|गर्दै छन्
कर रहे हैं|गर्दै छन्
में नहीं है|मा छैन
बाद में|त्यसपछि
नहीं निकला|निस्किएन
की गयी है|गरिएको छ
की गयी थी|गरिएको थियो
की गयी|गरियो
हो गए|भए
ालेते हैं|उछन्
ड़कर |डेर 
जा सकता है|जान सक्छ
नहीं छोड दिए|छोडिदिएन
छोड दिए|छोडिदिए
नहीं किया जाता|गरिंदैन
लाने के लिए|ल्याउनको लागि
किये जाने चाहिये|गरिनु पर्छ
बनी रही|बनी रह्यो
हो जाता था|हुन्थ्यो
हो जाती थी|हुन्थ्यो
।।।।।।।।।। २ शब्दमा ->१ शब्द ।।।।।।।।
नहीं कर दिया गया|गरिएन
कर दिया गया|गरियो
नहीं की थी|गरेको थिएन
की थी|गरेको थियो
नहीं करती थी|गर्दथ्यो
करती थी|गर्दथ्यो
खरीद लिया|किन्यो
नहीं देखा गया|देखिएन
देखा गया|देखिएको
करते हें|गर्दछन्
नहीं कहा गया|भनिएन
फिसल गये|चिप्लिए
फिसल गया|चिप्लियो
कहा गया|भनियो
होने कि|हुने
होना चाहिए|हुनु पर्छ
जाता था|जान्थ्यो
लेते हैं|लिन्छन्
नहीं करते हैं|गर्दैनन्
नहीं करती है|गर्दैन
कर लेती है|गर्छ
करती है|गर्छ
रहता है|रहन्छ
रहती है|रहन्छ
लेती है|लिन्छ
लेता है|लिन्छ
देखा है|देखेको छ
झपटती है|झम्टन्छ
आते हैं|आउछन्
बदलता है|बदलिन्छ
 रहा है| रहेको छ 
 से भी | भन्दा पनि 
 कोई भी | कुनै पनि 
चारों और|चारै तिर
तिनों और|तिनै तिर
कभी कभी|कहिलेकाँही
दिया गया|दिइएको
किया गया|गरिएको(थियो)
नहीं हुए थे|भएका थिएनन्
नहीं हुआ था|भएको थिएन
होने लगता है|हुन थाल्छ
नहीं होने लगता है|हुन थाल्दैन
हुए थे|भएका थिए
हुआ था|भएको थियो
नहीं किया था|गरेको थिएन
किया था|गरेको थियो
नहीं होती|हुदैन
पहले से|पहिले देखि
इसके बाद|त्यसपछि
उस समय|त्यस समय
इसी समय|त्यहि समयमा
हो गयी है|भएको छ
हो गयी थी|भएको थियो
नहीं लिया गया है|लिइएको छैन
लिया गया है|लिइएको छ
नहीं किये जाते|गरिंदैनन्
हो गयी|भयो
करते समय|गर्दा खेरी
रहा था|रहेको थियो
होने से|हुन बाट
बढ़ा दी |बढाइ दियो 
बढ़ा दी.|बढाइ दियो।
।।।।।।।। १ शब्द बन्ने २ शब्द बाट।।।।।।।।।।।।
करते हुए|गर्दै
रहती थी|रहन्थ्यो
रहती हैं|रहन्छन्
रहती है|रहन्छ
के मुताबिक|को बमोजिम
बाद में|पछि
नहीं रहती हूँ|रहन्न
रहती हूँ|रहन्छु
नहीं करती हूँ|गर्दिन
करती हूँ|गर्छु
के बाद|पछि
 न ही | न त 
जाती हैं| जान्छन्
नहीं होते|हुदैनन्
नहीं हैं|छैनन्
नहीं है|छैन
नहीं था|थिएन
नहीं थे|थिएनन्
 हमें | हामिलाई 
हम पर|हामि मा
कर लेती है|गर्छ
के लिये|को लागि
दी है|दिएको छ
इसके बाद|त्यस पछि
जानते हैं|जान्दछन् 
पूछ लें|सोध्नु
पूछने पर|सोधे पछि
रखा जाए|राखियोस
होने कि|हुने
न पड़े|नपरोस
किये गये|गरिएको
किया जाएगा|गरिनेछ
किया जाना|गरिनु
होता था|हुन्थ्यो
पलटता है|पल्टिन्छ
हुई है|भएको है
जिस समय|जुन समय
देखे गये|हेरिएका
की गई।|गरियो।
लगती है|लाग्छ
हुआ है|भएको छ
हुई थी|भएको थियो
किये जायेंगे|गरिनेछ
नहीं करनी चाहिए|गर्नु हुँदैन
करनी चाहिए|गर्नु पर्छ
।।।।।।। एक शब्द ।।।।।।।
साथ-साथ|संग-संगै
तरीके|तरिका
 देखा,| देख्यो, 
 देखा | देख्यो 
 गया | गयो 
 इसके| यसको
जैसे|जस्तै
हरु में से|हरुमध्ये
 में से | हरुमा 
अपने|आफ्नो
उनके |उनको 
 उसके | उसको 
आप |तपाँइ 
पहली|पहिलो
 तभी | त्यतिखेर 
ों का|हरुको
ों को|हरुलाई
ओं की|हरुलाई
किए गए|गरियो
## verbs here
अपनाया|अपनाए
### verbs here too: might be used in future for adding rules later
घटनाओं|घटनाहरु
[use with root word only:ता है|उछ]
लिया था|लिएको थियो
मारे गए।|मारियो।
देती हैं|दिन्छ
 कई| धेरै
 इनका | यिनीहरुका 
 किया | गरे 
पुराने|पुराना
हुआ|भयो
अलावा|वाहेक
इसकी|यसको
ओं में|हरुमा
 कर दें | गर्नु 
 यह | यो 
 उन्हें | उसलाई 
अपनी|आफ्नो
कुछ|केहि
 हुए.| भए।
 हुए।| भए। 
 हुए | भएका 
ओं को|हरु को
 के | को 
 में | मा 
 में,| मा,
 लिए | लागि 
दोनों|दुईटै
 दो | दुई 
 तक | सम्म 
 ने | ले 
वाले |वाला 
 का | को 
 ही | नै 
 वे | उनि 
एं |हरु 
 ऐसा | यस्तो 
 फिर | फेरि 
 दर्शाये | दर्शाइएको 
 बहुत | धेरै 
जिसके|जसको
 इस | यस 
 था।| थियो।
 किंतु | तर 
 पर,| मा,
 उसे | उसलाई 
 जो | जुन 
 ओर ‍| तिर 
 बाद ‍| पछि
 क्या | के 
 क्यों | किन 
 कैसे | कसरि 
 उसने | उसले 
 उसमें | उसमा 
 तीनों| तिनै
 बनकर | बनेर 
 किसी | कुनै 
 भी | पनि 
 जिसका | जसको 
 इन | यिनी 
वह |त्यो 
कहने| भन्ने
कयोंकि|किनकी
कहना|भन्नु
 सभी | सबै 
 तरह | तरिका 
 जाकर| गएर
 परंतु | तर 
 ऐसी | यस्तो 
करके,|गरेर,
करने|गर्ने
चारों|चारै
तिनों|तिनै
"किसी |"कुनै 
 सुनते | सुन्ने 
 पढ़ते | पढ्ने 
 आगे | अगाडी 
ेवाली |ेवाला 
जानबूझकर|जानिजानि
 हर | हरेक 
 क्या | के 
 आम | साधारण 
 तौर | तरिका 
महीने|महिना
 नीचे | तल 
 लंबे | लामो 
क्योंकि|किनकी
 टीके | सुइहरु 
इन्हें|यिनलाई
 पीले | पहेलो 
बुखार|ज्वरो
ों मा |हरुमा 
खिलाफ |बिरुद्ध 
हटाकर|हटाएर
देखें|हेर्नुहोस
लेकिन|तर
 छठे | छैठौ 
 होना | हुनु 
 बार | पल्ट 
हाथि|हात्ती
हालांकि|हुनत
 बड़ी | ठुलो 
सुअर|सुन्गुर
छोटी|सानो
है-| छ- 
| है-| छ- 
 पीछे | पछि 
 लोग | मान्छे 
 ये | यिनीहरु 
 बाहर | बाहिर 
 इन्ही | यिनै 
 इनमें | यिनीहरुमा 
 हुईं | भए 
 इसी | त्यहि 
 हो गई | भयो 
 उसका | उसको 
 जिला | जिल्ला 
 माह | महिना 
 मास | महिना 
 छोटे | साना 
 बड़ी| ठुला
 बड़े | ठुलो 
 पड़े | परोस 
 इसीलिए| यसैको लागि
इसीलागि|यसैको लागि
हमारे|हाम्रो
भीतर|भित्र
 इस | यस
 इसे | यसलाई 
बारिश|वर्षा
 पीछें| पछाडी
नई |नयाँ 
 बात | कुरा 
गधे |गधा 
मुझे|मलाई
तुम |तिमी 
मैं |म 
जैसा |जस्तो 
उतने |उति 
दूसरे|दोश्रो
पूछने|सोध्नु
इतने|यति
निकाला|निकाले
जानकर|जानेर
देखकर|देखेर
मेरा |मेरो 
गांव|गांउ
बाहर|बाहिर
होगा|हुनेछ
पन्ना|पृष्ठ
 किया | गर्यो 
 किया.| गर्यो।
 थीं | थिए 
 बहिन| बहिनी 
उहोंने|वहाँले
अपना |आफ्नो 
जिसमें|जसमा
हुईं|भयो
फिल्में|फिलिमहरु
 बेटी | छोरी 
 तो | त 
 वजह | कारण 
दुसरे|दोश्रा
बच्चे|बच्चाहरु
 होंगे | हुनेछन् 
 सपने| सपनाहरु
इसमें |यसमा 
उन्होंने|वहाँले
उन्होने|वहाँले 
लेख|लेख
अच्छा|राम्रो
पहला|पहिलो
पहले|पहिले
दूसरा|दोश्रो
दूसरी|दोश्रो
तीसरा|तेश्रो
तीसरी|तेश्रो
तुम्हारे|तिम्रो
 थे | थिए 
जब्त|जफत
 रहा | रहे 
 अभी | अझै 
 औरत | आइमाइ 
 जा सक्छ| जान सक्छ
हरु पर|हरु मा
###post bug fixes
कर सक्छ|गर्न सक्छ
कम संग कम|कम से कम
गरउन|गराउन
कभी-कभी|कहिले काँही 
संगवा|सेवा
माीक्षा|परिक्षा
नये|नयाँ
। पर |। तर 
. पर |. तर 
, पर |, तर 
; पर |; तर 
 पर | मा 
 पर | (मा/पछि/तर) 
 ऐसे| यस्तो
 ऐसे| (यस्तो/यस्ता/यसरी)
कर दिया|गर्यो
मा हुई|मा भयो
लाई गई|ल्याइयो
नहीं होंगे|हुँदैन
डाल देगा|हाल्दिन्छ
बन जायेगा|बन्नेछ
प्रयोग कर,|प्रयोग गरेर,
|||||post bug fixes
 हुई| भयो
 किए| गरे
कर ली|गर्यो
 पड़ा | पर्यो 
 पड़ी | पर्यो 
 की।| गर्यो।
 में | मा 
 सारे | सारा 
 आया| आयो
||| नहीं| हैन
होकर|भएर
पिछले|पछिल्लो
क्यों |किन 
 दें | दिनुहोस 
 चूंकि| किनकी
 जीने | बाँच्ने 
 जिसे| जसलाई
जरिये|माध्यमले
 थी.| थियो.
 थी,| थियो,
 थी।| थियो।
 था.| थियो.
 था,| थियो,
 था।| थियो।
 मेरे | मेरो 
 मगर | तर 
 था | थियो 
 कहा | भन्यो 
 नए | नयाँ 
सुनकर|सुनेर
सोलह|सोह्र
पिछली|पछिल्लो
कहा|भने
दिया|दिए
बहता है|बग्छ
परन्तु|तर
 है.| छ.
 है।| छ।
 है | छ 
 है,| छ,
 है!| छ!
 व | तथा 
तोता|सुगा
मादा|पोथी
वीं |औं 
शौगर्यो|शौकिया
करते रह|गरि रह
ते रह|ि रह
छुपाएँ|लुकाउनुहोस
इसलिए|यसैले
दे दी|दियो
 कर | गरेर 
सितम्बर|सेप्टेम्बर
नवम्बर|नोभेम्बर
दिसंबर|डिसेम्बर
रक्षा करे|रक्षा गरुन्
आधे|आधा
जलने|बल्न
तत्व खान|तत्व खाना
##{{हिन्दी बाट नेपाली विकीपिडीयामा ट्रान्सलेट गरिएको}}
हैन करते|गर्दैनन्
होती थियो|हुन्थ्यो
अप्नी|आफ्नो
 माँ | आमा 
कहिये|भन्नुस 
पाँचवी|पाँचौं
अगर|यदि 
अगले|अर्को
बीमारी|रोग
उम्र|उमेर
रहएको|रहेको
हो रहेको|भइ रहेको
हैन हो पाएको छ|हुन पाएको छैन
आसानी से|सजिलै संग
हटाया जान सक्छ|हटाउन सकिन्छ
होता रहइन्छ|भइ रहन्छ
होने लागछ|हुन थाल्छ
सा हो जाता है|जस्तै हुन्छ
हो जाता है|हुन्छ
हैन भयो|भएन
गरिनु चाहिए|गरिनु पर्छ
जिनपर|जसमा
कराया।|गराए।
होनेवाला|हुनेवाला
बहुधा|फरक
गलगंड|गलगाँड
जिले|जिल्ला
नमक|नुन
त्वचा|छाला
जीभ|जीब्रो
मुँह|मुख
कर्रेंसी स्वैप|करेन्सी स्वाप
केंद्रीय|केन्द्रिय
 सीधे | सीधा 
उनिको|उनको
की तरह|जस्तै
गरन|गर्न
 तरफ | तर्फ 
आगे-पीछे|अघि-पछि
इसलिये|यसैले
पडता था|पर्थ्यो
पडता थियो|पर्थ्यो
सूखा|सुकेको
ऊपर|माथि
पूरे |पुरा 
 पैर| खुट्टा
सेकंड|सेकेन्ड
हफ्तों|हप्ता
 घुटने | गोडा 
लौटने|फर्कनु
उन्‍होंने|वहाँले
जिसमे|जसमा
एंड|एन्ड
इसका|यसको
अच्छी|राम्रो
Dandeli|डन्डेलि
हमेशा|संधै
अल्ताविस्ता|अल्टाभिस्टा
 नयी | नयाँ 
जिसने|जसले
बैक-एन्ड|ब्याक-इन्ड
करता थियो.|गर्दथ्यो।
 थी | थियो 
विशेषकर|विशेषगरेर
 इसने | यसले 
जिन्होने|जसले
जिन्होंने|जसले
 कौन | को 
लेखयोथा|लेखेको थियो
बढ़एर|बढेर
 जैसी | जस्तो 
गंवानी|गुमाउन
दादा|हजुरवुवा
दादी|हजुरआमा
खयो जान्छ|खिन्छ
खयोजान्थ्यो|खिन्थयो
मामलों|मामलाहरु 
बदलकर|बदलेर
कहलाएगा|भनिनेछ
लागेएको|लागेको
योजा सक्छ|िन सक्छ
जिन्हें|जसलाई
दिन्थे देते थिए|दिन्थे
होने से पहिले|हुन भन्दा पहिला
देते थिए|दिन्थे
जोडउथे|जोड्थे
इससे|यसले
हैन होंगे|हुँदैन
वैसा|त्यस्तो
कोई|कुनै
जिससे|जसबाट
जिनका|जसको
लेखयोजायेगा|लेखिनेछ
इसीलिये|त्यसैले
दोहरे|दोहोरो
थियो.|थियो।
देता थियो|दिन्थ्यो
 था.| थियो।
 डाला | हाल्यो 
मानाइएन|मानिएन
जोडयोगएको|जोडिएको
दायें|दाहिने
बाएं|देब्रे
दि खाए दिए|देखिए
हैन गरेको थियो|गरेको थिएन
हैन थियो|थिएन
बदले मा|बदलामा
साथ नै साथ|साथ साथै
धेरै सी |धेरै 
काफी|एकदम
बढयोदेने को|बढाइदिएको
जगह लीस्थान लियो 
पेंटियम|पेन्टियम
द्वितीय|द्वितीय
भयो.|भयो।
उसी दिन|त्यसै दिन
युद्घ|युद्ध
गरियो.|गरियो।
जिस|जस
 कर | गरेर 
हमलों|हमलाहरु
हालाँकि|हुनत
उधार |उधारो 
किराये|भाडा
वापस|फिर्ता
कॉफी|कफी
 से नै | देखि नै 
पायो गएको छ|पाइएको छ
यह कुरा|यो कुरा
फिलहाल|हाललाई
बढएको|बढेको
माथिी |माथिी 
ठेगाना चला |थाहा भएको 
हैन पायो गएको छ|पाइएको छैन
उसी से|त्यसै बाट
 वैसी | त्यस्तो 
 न था।| थिएन।
चाहता था |चाहन्थ्यो 
नहीं किए,|गरेन,
 न थियो।| थिएन।
 हो गई।| भयो।
 धोखे | धोका 
सितारे|ताराहरु
सूजन|सुनिंनु
आंख |आंखा 
कैंसर|क्यान्सर
==बाहिरी लिंक्स==|==बाहिरी लिङ्कहरु==
दर्द हुनु|दुख्नु
प्रेरण |प्रेरणा 
पेड-पौधे|रुख बिरुवा
रेगिस्तान|मरुभूमि
ऑर्थ्रोस्कोपी|आर्थोस्कोपी
(hiverb)+ की|(neverb)+ गर्यो
मामलहरु|मामलाहरु
नतीजों|नतिजाहरु
 नसें | नसाहरु 
 थे,| थिए,
 थे:| थिए:
छ.|छ।
 की | को 
 और| र
 बाढ़ | बाढि 
 वो | त्यो 
 ये | यो 
 फिर | फेरि 
गर्इन्छ|गर्दछ
 यादें | सम्झनाहरु 
सॉफ्टवेयर|सफ्टवेयर
किनारे|किनारा
गर्‌उछ|गरिन्छ
चिडियाँ|चरा
चिडियों|चरा
पकडकर|समातेर
 जिंदा | जिउँदो 
 आँख | आँखा 
 डोरे | डोरी 
पिंजडे|पिंजडा
 घोडे | घोडा 
 बालों | कपाल 
 आकर | आएर 
 रास्ते | बाटो 
 खिलाना | ख्वाउनु 
साँचा:|Template:
डैस्कटप|डेस्कटप
 थे.| थिए।
 थे। थिए।
फिदेल|फिडेल
दिए.|दिए।
बनए.|बने।
 की.| गरे।
बचपन|बाल्यकाल
सौतेले|सौतेनि
सौतेला|सौतेनि
सौतेलि|सौतेनि
 थे।| थिए।
उन्‍होने|उनले
 घिरा | घेरिएको 
 इतनी | यति 
 सौ | सय 
अड्डे|अड्डा
 आई | आएको 
स्विटजरलैंड|स्विटजरल्यान्ड
भयो थियो|भएको थियो
कनाडा|क्यानाडा
करेगा|गर्नेछ
गर्नेछ.|गर्नेछ।
करेंगे|गर्नेछन्
 तुरंत | तुरुन्त 
(hiadjective)+े]|(neadjective)+ेको]
(hiadjective)+ि]|(neadjective)+ेको]
(hiadjective)+ी]|(neadjective)+ेको]
(hiadjective)+ा]|(neadjective)+ेको]
मैक्एफ़ी|मेक्एफी
सैंटा|सेन्टा
 देकर | दिएर 
 की,| गर्यो,
 वही | त्यहि 
कैडल|क्याडल
इवांस|इभान्स
बने.|बने।
जीते.|जीते।
 थी)| थिए)
गर्यो.|गर्यो।
 उनिले| उनले
लैंड |ल्यान्ड 
न्यूकैसल|न्यूक्यासल
लंदन|लन्डन
इंग्लिश|इङ्ग्लिस
 रुपए | रुपैया 
बनएको|बनेको
राखइन्छ|राखिन्छ
 उसी | त्यसै 
रिकार्ड|रेकर्ड
जोरदार|जोडदार
पर्एको|परेको
मैक्किंजे|म्याक्किन्जे
पर्यो.|पर्यो।
दिए गएको छ|दिइएको छ
 जिन्हे | जसलाई 
जीतें हैं|जितेका छन्
 हैं।| छन्।
लौट आए|फर्किए
चैंपियन|च्याम्पियन
कॅरियर|क्यारियर
लिया.|लिए।
 मे | मा 
 हैं,| छन्,
औस्ट्रेलिया|अस्ट्रेलिया
कैलिफोर्निया|क्यालिफोर्निया
बनान |बनाउन 
सेंडाइ|सेन्दाइ
 कपडे | कपडा 
 वाली | वाला 
वालीबॉल|भलिबल
वालीबल|भलिबल
वीजा|भिषा
शेंगेन|सेन्जेन
निचली|तल्लो
 इन्होंने | यिनले 
दांतों |दाँत 
इक्कीस|एक्काइस
गरे जाने वालाहरु|गरिने
पाया जाने वाला|पाइने
रहइन्छ|रहन्छ
 हल्की | हल्का 
 नीली | नीलो 
दाईं-ओर|दाहिने तिर
दाईं ओर|दाहिने तिर
इसी |यहि 
यह |यो 
दाहिनी |दाहिने 
बायें | बायाँ
पुगएको|पुगेको
हो/छ|हो
ले/संग/भन्दा|संग
किये छ|गरिएको छ
कराती है|गराउँछ
देती है|दिन्छ
तरीकों|तरीकाहरु
कराती छ|गराउँछ
 लडी थियो| लडेको थियो
पठााइयो थियो|पठाइएको थियो
 से पूर्व | भन्दा पहिले 
वोरार्लबर्ग|भोरालबर्ग
 मामले | मामला 
औस्ट्रिया|अस्ट्रिया
वास्को द गामा|भास्को दा गामा
 में | मा 
लियाइयो|ल्याइयो
ाा|ा
िी|ि
ीि|ी
िि|ि
ीी|ी
ुु|ु
ूू|ू
ूु|ू
ुू|ु
ेे|े
ोो|ो
ैै|ै
बनायाइएको|बनाइएको
्ा|ा
बनायाइयो|बनाइयो
 किये.| गरे।
हफ्तहरु|हफ्ताहरु
छोडएर|छोडेर
राखाइयो|राखियो
बढयो दी.|बढाइ दियो।
बढयो दी |बढाइ दियो .
ठिकानहरु|ठेगानाहरु
कहतें छन्|भन्छन्
 होगी | हुनेछ 
उनिलाई|उनलाई
उनिलाइ|उनलाई
भडकानहरु|भडकाउन
हैन भए|भएन
14वी|१४औं
 दी थियो| दिएको थियो
लाई लागि|को लागि
 होने के | भएको 
 होने को | भएको 
बलहरुचिस्तान|बलोचिस्तान
 कितने | कति 
मुकाबलहरु|मुकाबलाहरु
बनाता थियो|बनाउँथियो
उठएको|उठेको
गहरी|गहिरो
 से | देखि 
 इतना | यति 
भनिन्छं|भनिन्छ
 हैं | हो 
 गर्छं।| गर्छ्।
गाय|गाई
 अलावे | अलावा 
==संदर्भ==|==सन्दर्भ==
जल्दी देखि|चाँडै
 दौरान | समयमा 
बनयो थियो|बनेको थियो
भन््नुहोस|भन्नुहोस
कहा जान्छ |भनिन्छ 
 मालुम | थाहा 
 मैंने | मैले 
सोयाबीन|भटमास
 परन्‍तु | तर 
कम देखि कम|कम से कम
 कीटों | किराहरु 
 किस्‍म | किसिम 
 किस्‍में | किसिम 
 गरएर | गरेर 
 दाने | दाना 
इसपछि |यसपछि 
नही हुन्छ|हुँदैन
बोने|रोप्ने
औफ|अफ 
प्रधानमंत्री|प्रधानमन्त्री
प्रधानमंत्रि|प्रधानमन्त्रि
यस्लाम|इसलाम
_unko_|उनको
Kaha_|कहा
hune_|हुने
इसपछि|यसपछि
 ली गई 
 चले गए| गए 

1700|१७००
1701|१७०१
1702|१७०२
1703|१७०३
1704|१७०४
1705|१७०५
1706|१७०६
1707|१७०७
1708|१७०८
1709|१७०९
1710|१७१०
1711|१७११
1712|१७१२
1713|१७१३
1714|१७१४
1715|१७१५
1716|१७१६
1717|१७१७
1718|१७१८
1719|१७१९
1720|१७२०
1721|१७२१
1722|१७२२
1723|१७२३
1724|१७२४
1725|१७२५
1726|१७२६
1727|१७२७
1728|१७२८
1729|१७२९
1730|१७३०
1731|१७३१
1732|१७३२
1733|१७३३
1734|१७३४
1735|१७३५
1736|१७३६
1737|१७३७
1738|१७३८
1739|१७३९
1740|१७४०
1741|१७४१
1742|१७४२
1743|१७४३
1744|१७४४
1745|१७४५
1746|१७४६
1747|१७४७
1748|१७४८
1749|१७४९
1750|१७५०
1751|१७५१
1752|१७५२
1753|१७५३
1754|१७५४
1755|१७५५
1756|१७५६
1757|१७५७
1758|१७५८
1759|१७५९
1760|१७६०
1761|१७६१
1762|१७६२
1763|१७६३
1764|१७६४
1765|१७६५
1766|१७६६
1767|१७६७
1768|१७६८
1769|१७६९
1770|१७७०
1771|१७७१
1772|१७७२
1773|१७७३
1774|१७७४
1775|१७७५
1776|१७७६
1777|१७७७
1778|१७७८
1779|१७७९
1780|१७८०
1781|१७८१
1782|१७८२
1783|१७८३
1784|१७८४
1785|१७८५
1786|१७८६
1787|१७८७
1788|१७८८
1789|१७८९
1790|१७९०
1791|१७९१
1792|१७९२
1793|१७९३
1794|१७९४
1795|१७९५
1796|१७९६
1797|१७९७
1798|१७९८
1799|१७९९
1800|१८००
1801|१८०१
1802|१८०२
1803|१८०३
1804|१८०४
1805|१८०५
1806|१८०६
1807|१८०७
1808|१८०८
1809|१८०९
1810|१८१०
1811|१८११
1812|१८१२
1813|१८१३
1814|१८१४
1815|१८१५
1816|१८१६
1817|१८१७
1818|१८१८
1819|१८१९
1820|१८२०
1821|१८२१
1822|१८२२
1823|१८२३
1824|१८२४
1825|१८२५
1826|१८२६
1827|१८२७
1828|१८२८
1829|१८२९
1830|१८३०
1831|१८३१
1832|१८३२
1833|१८३३
1834|१८३४
1835|१८३५
1836|१८३६
1837|१८३७
1838|१८३८
1839|१८३९
1840|१८४०
1841|१८४१
1842|१८४२
1843|१८४३
1844|१८४४
1845|१८४५
1846|१८४६
1847|१८४७
1848|१८४८
1849|१८४९
1850|१८५०
1851|१८५१
1852|१८५२
1853|१८५३
1854|१८५४
1855|१८५५
1856|१८५६
1857|१८५७
1858|१८५८
1859|१८५९
1860|१८६०
1861|१८६१
1862|१८६२
1863|१८६३
1864|१८६४
1865|१८६५
1866|१८६६
1867|१८६७
1868|१८६८
1869|१८६९
1870|१८७०
1871|१८७१
1872|१८७२
1873|१८७३
1874|१८७४
1875|१८७५
1876|१८७६
1877|१८७७
1878|१८७८
1879|१८७९
1880|१८८०
1881|१८८१
1882|१८८२
1883|१८८३
1884|१८८४
1885|१८८५
1886|१८८६
1887|१८८७
1888|१८८८
1889|१८८९
1890|१८९०
1891|१८९१
1892|१८९२
1893|१८९३
1894|१८९४
1895|१८९५
1896|१८९६
1897|१८९७
1898|१८९८
1899|१८९९
1900|१९००
1901|१९०१
1902|१९०२
1903|१९०३
1904|१९०४
1905|१९०५
1906|१९०६
1907|१९०७
1908|१९०८
1909|१९०९
1910|१९१०
1911|१९११
1912|१९१२
1913|१९१३
1914|१९१४
1915|१९१५
1916|१९१६
1917|१९१७
1918|१९१८
1919|१९१९
1920|१९२०
1921|१९२१
1922|१९२२
1923|१९२३
1924|१९२४
1925|१९२५
1926|१९२६
1927|१९२७
1928|१९२८
1929|१९२९
1930|१९३०
1931|१९३१
1932|१९३२
1933|१९३३
1934|१९३४
1935|१९३५
1936|१९३६
1937|१९३७
1938|१९३८
1939|१९३९
1940|१९४०
1941|१९४१
1942|१९४२
1943|१९४३
1944|१९४४
1945|१९४५
1946|१९४६
1947|१९४७
1948|१९४८
1949|१९४९
1950|१९५०
1951|१९५१
1952|१९५२
1953|१९५३
1954|१९५४
1955|१९५५
1956|१९५६
1957|१९५७
1958|१९५८
1959|१९५९
1960|१९६०
1961|१९६१
1962|१९६२
1963|१९६३
1964|१९६४
1965|१९६५
1966|१९६६
1967|१९६७
1968|१९६८
1969|१९६९
1970|१९७०
1971|१९७१
1972|१९७२
1973|१९७३
1974|१९७४
1975|१९७५
1976|१९७६
1977|१९७७
1978|१९७८
1979|१९७९
1980|१९८०
1981|१९८१
1982|१९८२
1983|१९८३
1984|१९८४
1985|१९८५
1986|१९८६
1987|१९८७
1988|१९८८
1989|१९८९
1990|१९९०
1991|१९९१
1992|१९९२
1993|१९९३
1994|१९९४
1995|१९९५
1996|१९९६
1997|१९९७
1998|१९९८
1999|१९९९
2000|२०००
2001|२००१
2002|२००२
2003|२००३
2004|२००४
2005|२००५
2006|२००६
2007|२००७
2008|२००८
2009|२००९
2010|२०१०
2011|२०११
2012|२०१२
2013|२०१३
2014|२०१४
2015|२०१५
2016|२०१६
2017|२०१७
2018|२०१८
2019|२०१९
2020|२०२०