मोड्युल:Trim quotes

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
local p = {}

local function _trim(s)
	if s then
		if mw.ustring.find(s,'^".*"$') or mw.ustring.find(s,"^'.*'$") then return _trim(string.sub(s,2,-2)) else return s end
	else
		return ""
	end
end
	

function p.trim(frame)
	local s = (frame.args['s'] or frame.args[1]) or (frame:getParent().args['s'] or frame:getParent().args[1])
	return _trim(s)
end
	
return p