लिनक्स बितरणहरूको सूची

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

लिनक्स एक कम्युटर सञ्चालन प्रणाली अथवा अपरेटिङ्ग सिस्टम हो। जिएनयु/लिनक्स एक खुल्ला स्रोत र स्वतन्त्र कम्युटर सञ्चालन प्रणाली हो। यो एक कम्युटर सञ्चालन प्रणाली भएको कारणले यसलाई धेरै मानिसहरूले धेरै स्वरुमा निर्माण गरेका छन् , तिनै स्वरूपलाई नै लिनक्स वितरणहरू भनेर चिनिन्छ।अङ्ग्रेजीमा यसलाई लिनक्स डिस्ट्रो भनेर भनिन्छ। हाल उपलब्ध मुख्य वितरणहरू निम्न छन्।

 1. मिन्ट लिनक्स
 2. उबुन्टु लिनक्स
 3. फेडोरा लिनक्स
 4. ओपन सुजे
 5. डेबियन लिनक्स
 6. आर्क लिनक्स
 7. पिसि लिनक्स ओएस
 8. सेन्ट ओएस लिनक्स
 9. पप्पी लिनक्स
 10. म्यान्ड्रिभा लिनक्स
 11. लुबुन्टु लिनक्स
 12. म्यागेइया लिनक्स
 13. सबायोन लिनक्स
 14. चक्रा लिनक्स
 15. फ्रि बिएसडी
 16. स्लाकवेयर
 17. जोरिन
 18. साइन्टिफिक लिनक्स
 19. अल्टिमेट लिनक्स
 20. पिनगाइ लिनक्स
 21. जेन्टु लिनक्स
 22. बोधी लिनक्स
 23. पिसि-बिइसडी
 24. फुबुन्टु लिनक्स
 25. कुबुन्टु लिनक्स
 26. भेक्टर लिनक्स
 27. टाइनी कोर लिनक्स
 28. आर्क ब्याङ्ग लिनक्स
 29. नोपिक्स लिनक्स
 30. जुबुन्टु लिनक्स
 31. क्रन्च ब्याङ्ग लिनक्स
 32. रेडह्याट लिनक्स
 33. मेपिस लिनक्स
 34. ब्याकट्रयाक लिनक्स
 35. सालिक्स लिनक्स
 36. घोष्ट बिएसडी
 37. युनिटी लिनक्स
 38. फ्रिन्यास लिनक्स
 39. उबुन्टु स्टुडियो लिनक्स
 40. पेप्परमिन्ट लिनक्स
 41. पार्टेड म्याजिक लिनक्स
 42. क्लियर ओएस लिनक्स
 43. पार्दस लिनक्स
 44. फ्रुगलवेयर लिनक्स
 45. जेनवाक लिनक्स
 46. म्याकपप लिनक्स
 47. अरिओएस लिनक्स
 48. क्लोनजिल्ला लिनक्स
 49. कोरोर्रा लिनक्स
 50. जेभेनओएस लिनक्स
 51. सोलारिस
 52. इनकग्निटो लिनक्स
 53. वाट्टओएस लिनक्स
 54. एन्टिएक्स लिनक्स
 55. फ्युजन लिनक्स
 56. ओरेकल लिनक्स
 57. ओपन बिएसडी
 58. ड्रिमलिनक्स
 59. अल्ट लिनक्स
 60. जोली ओएस लिनक्स
 61. सुपर ओएस लिनक्स
 62. पोर्टिएस लिनक्स
 63. ड्रिम स्टुडियो लिनक्स
 64. आप्टोसिड लिनक्स
 65. प्युरओएस लिनक्स
 66. जेन्ट्याल लिनक्स
 67. एब्सोल्युट लिनक्स
 68. मिथुबन्टु लिनक्स
 69. एलपिएस लिनक्स
 70. सल्लिटाज लिनक्स
 71. सिस्टम रेस्क्यु लिनक्स
 72. एलफएस लिनक्स
 73. मुनओएस लिनक्स
 74. क्याल्कुलेट लिनक्स
 75. एभि लिनक्स
 76. सालिन ओएस लिनक्स
 77. कोम्मोदोर लिनक्स
 78. कोन्नोकायत लिनक्स
 79. जिपार्टेड लिनक्स
 80. सुजे लिनक्स
 81. लिनक्स-गेमर्स
 82. अल्पाइन लिनक्स
 83. ड्रागन फ्लाई लिनक्स
 84. पार्सिक्स लिनक्स
 85. त्रिस्केल लिनक्स
 86. तुरओस लिनक्स
 87. डाउडाउलिनक्स
 88. ब्लान्ल लिनक्स लिनक्स
 89. एल्लो डग लिनक्स
 90. मिनिक्स लिनक्स
 91. डिपिन लिनक्स
 92. इम्याजिनओएस लिनक्स
 93. टाइनीमी लिनक्स
 94. टर्बोलिनक्स
 95. लुनार लिनक्स
 96. ब्याकबक्स लिनक्स
 97. आईपी फायर लिनक्स
 98. कानोटिक्स लिनक्स
 99. लेगेसी लिनक्स
 100. नेट रनर लिनक्स