विकिपिडिया वार्ता:हालैका घटना/२००८ अघिका

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search

पढ्न सकिएन (सूत्र (syntax) त्रुटि): {\displaystyle सूत्र यहाँ थप्नुहोस्} ग्फ्ह्ग्फ्ह् घ्गुन्मिह्म्ह्ज्म्ह्ग् जुयो ख्झ् म्झ्म्ग्ज् य्त्रेव्क्ष्द्स् वस्व् एत्वेग् च्ग्भेव्र्च् ए एव्च्व्फ् च् व्घ्च् च्द्द्ब्न्फु कोग्ज्म्ग्फ्

 ज्ग्क्फ् ज् उ गेस्फ्ग् ग्तेब्फेग्त् व्वेदसस् द्रेग्फ्