सत्य युग

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट
Jump to navigation Jump to search

हामी सबै भगवानहरुले हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुमा र यस पृ्थ्वी लोकमा सहित पुर्ण सत्य युगको पु्र्ण सत्य सबै शुभ सत्य असल राम्रा सहि हामी सबै भगवानहरुका सबै भगवान कामकारवाही हरु र हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै मानवहरुका र सबैका सबै पुर्ण सहि असल शुभ राम्रा सबै मानव सबै कामकारवाहीहरु र सबै शुभ सत्य राम्रा सबै हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा आफ्ना सबैका सबै कामकारवाही हरु सहितको पुर्ण स्वर्णिम सत्य युगको पुर्ण स्थापना गरेका छौ सधैभरीका लागी पुर्ण सत्य भगवान शासन सहित सधै अमर सफल बिजय सहित सत्य छ । अब कहिल्य कली युग रहेको छैन मिश्रित पनी छैन कली युग रत्तिभर पनी र कहिल्य आउदैन कलीयुग सधैका लागी कली युग जति हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरु बाट पुरै सकिएको छ सबै कलीहरु कहिल्य पनी भएकोले हामी सबै भगवानहरुले पहिला नै सबै किसिम सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु गराइसकेका सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु अनुसार कै सबै किसिमले सबै पुर्ण भइसकेको सबै पुर्ण भइरहेको सहित हामी सबै भगवानहरुका हाम्रा सबै लोकहरुमा यि सबै पुर्ण सहि सत्य जानकारीहरु छन सत्य हो ।