स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

स्वतन्त्र विश्वकोश, नेपाली विकिपिडियाबाट
Jump to navigation Jump to search


कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी[सम्पादन गर्ने]

नेपाल सरकार (कार्य-विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी तपसिल बमोजिम तोकिएको छ:

 • स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,
 • जनस्वास्थ्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाको विस्तार, अनुसन्धान, योजना र विकास,
 • एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र यूनानी आदि चिकित्सा प्रणालीको विषयमा प्रतिकारात्मक, प्रवर्ध्दानात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापन, अनुसन्धान तथा विकास,
 • स्वास्थ्य तालिम,
 • स्वास्थ्य सेवा सम्बद्ध गैरसरकारी संस्थाहरू,
 • औषधिको अनुसन्धान, उत्पादन, गुणस्तर निर्धारण, मूल्य नियन्त्रण तथा विक्री वितरण र औषधि वा औषधि उत्पादनमा लागू पदार्थहरूको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग हुन नदिई असुरक्षित तथा न्यून गुणस्तरका औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, संचय र सेवन नियन्त्रण,
 • स्वास्थ्य विषयक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्पर्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सम्मेलन, गोष्ठी आदि,
 • परिवार नियोजन तथा मातृशिशु कल्याण योजना र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन,
 • स्वास्थ्य र पोषण शिक्षा,
 • विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन,
 • चिकित्सा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित परिषद्, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थाहरू,
 • नर्सिङ्ग होम,
 • नेपाल स्वास्थ्य सेवा र सो अन्तर्गतका विभिन्न समूह, उप-समूहको सेवा संचालन सम्बन्धी,
 • जनसङ्ख्या नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन,
 • जनसङ्ख्या विषयको अध्ययन तथा अनुसन्धान, सर्वेक्षण, तालीम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सम्मेलन आदि,
 • जनसङ्ख्या सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसितको सम्पर्क, समन्वय,
 • जनसङ्ख्या विषयक प्रकाशन एवं प्रचार प्रसार,
 • बसाइसराइ नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन,
 • सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिएका जनसङ्ख्या विषयक कार्यक्रमहरूको मूल्यांकन र समीक्षा,
 • स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको जनशक्ति विकास र उपयोग।

सम्पर्क ठेगाना[सम्पादन गर्ने]

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
सिंहदरवार प्लाजा
रामशाह पथ
काठमाण्डौं, नेपाल
फोन: +९७७-१-४२६२८६२,
फ्याक्स: +९७७-१-४२६२८९६

आधिकारीक वेबसाईट[सम्पादन गर्ने]

www.moh.gov.np