कोशिका सिद्धान्त

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

जर्मन पादप वैज्ञानिक श्लाईडेन एवं जन्तु वैज्ञानिक श्वानले आ-आफ्ना खजहरुका आधारमा कोशिकाको बारेमा जो मत दिएकाछन् तिनैलाई कोशिका सिद्धान्त भनिन्छ। यस अनुसार कोशिका सजीवहरूको रचनात्मक एवं क्रियात्मक एकाई हो। नयाँ कोशिकाको उत्पत्ति पहिला मौजूद कोशिकाहरूबाट हुन्छ। सबै सजीवको शरीर एक या अनेक कोशिकाहरूले बनिएको हुन्छ। प्रत्येक कोशिकाको निर्माण सजीव द्रव्य जीव द्रव्यबाट भएको हो। ढाँचा:कोशिका