ढाँचा:Taxobox/species

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

Usage[सम्पादन गर्नुहोस्]

This template is designed for use by {{Taxobox/core}}.

{{Taxobox/species|status system parameter|conservation status parameter}}

Returns the conservation code coloured circles and adds categories.

Examples
  • {{Taxobox/species |IUCN2.3 |EX }}
  • {{Taxobox/species |TNC |T5 }}

IUCN2.3[सम्पादन गर्नुहोस्]

मान तस्वीर र पाठ जोडिएको श्रेणी
EX
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार लोपभएका प्रजातिहरू
EW
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार जङ्गलमा लुप्त प्रजातिहरू
CR
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार अत्यन्तै लोपोन्मुख प्रजातिहरू
EN
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार लोपोन्मुख प्रजातिहरू
VU
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार असुरक्षित प्रजातिहरू
LR

कम जोखिम (आइयुसिएन २.३)
श्रेणी:अमान्य संरक्षण स्थिति
CD
LR/CD
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार संरक्षणमाथि निर्भर प्रजातिहरू
NT
LR/NT
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार सङ्कटापन्न प्रजातिहरू
LC
LR/LC
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार कम चासोका प्रजातिहरू
DD
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार असुरक्षित प्रजातिहरू
NE
मुल्याङ्कन नगरिएका (आइयुसिएन २.३)
छैन
NR
पहिचान नगरिएका (आइयुसिएन २.३)
छैन
PE
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार अत्यन्तै लोपोन्मुख प्रजातिहरू
PEW

अत्यन्तै लोपोन्मुख, सम्भवतः लोपोन्मुख जङ्गली प्रजातिहरू (आइयुसिएन २.३)
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार अत्यन्तै लोपोन्मुख प्रजातिहरू
other
अमान्य स्थिति (आइयुसिएन २.३)
श्रेणी:अमान्य संरक्षण स्थिति

IUCN3.1[सम्पादन गर्नुहोस्]

मान तस्वीर र पाठ जोडिएको श्रेणी
EX
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार लोपभएका प्रजातिहरू
EW
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार जङ्गलमा लुप्त प्रजातिहरू
CR
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार अत्यन्तै लोपोन्मुख प्रजातिहरू
EN
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार लोपोन्मुख प्रजातिहरू
VU
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार असुरक्षित प्रजातिहरू
NT
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार सङ्कटापन्न प्रजातिहरू
LC
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार कम चासोका प्रजातिहरू
DD
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार तथ्याङ्क अभाव प्रजातिहरू
NE
मुल्याङ्कन नगरिएका (आइयुसिएन ३.१)
छैन
NR
पहिचान नगरिएका (आइयुसिएन ३.१)
छैन
PE
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार अत्यन्तै लोपोन्मुख प्रजातिहरू
PEW

अत्यन्तै लोपोन्मुख, सम्भवतः लोपोन्मुख जङ्गली प्रजातिहरू (आइयुसिएन ३.१)
श्रेणी:आइयुसिएनको रातो सूची अनुसार अत्यन्तै लोपोन्मुख प्रजातिहरू
other
अमान्य स्थिति (आइयुसिएन ३.१)
श्रेणी:अमान्य संरक्षण स्थिति

EPBC[सम्पादन गर्नुहोस्]

Value Image and text Category added
EX
Category:EPBC Act extinct biota
EW
Category:EPBC Act extinct in the wild biota
CR
Category:EPBC Act critically endangered biota
EN
Category:EPBC Act endangered biota
VU
Category:EPBC Act vulnerable biota
CD
Category:EPBC Act conservation dependent biota
DL

असूचिकृत (इपिबिसी ऐन)
none
other
अमान्य स्थिति (इपिबिसी ऐन)
Category:Invalid conservation status

TNC[सम्पादन गर्नुहोस्]

Value Image and text Category added
GX
Category:NatureServe presumed extinct species
GH
Category:NatureServe possibly extinct species
G1

अत्यन्तै प्रभावित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe critically imperiled species
G2

प्रभावित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe imperiled species
G3

असुरक्षित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe vulnerable species
G4

प्रत्यक्ष सुरक्षित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe apparently secure species
G5

सुरक्षित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe secure species
GU

अवर्गीकृत (प्रकृतिसेवा)
none
TX
Category:NatureServe presumed extinct species
TH
Category:NatureServe possibly extinct species
T1

अत्यन्तै प्रभावित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe critically imperiled species
T2

प्रभावित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe imperiled species
T3

असुरक्षित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe vulnerable species
T4

प्रत्यक्ष सुरक्षित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe apparently secure species
T5

सुरक्षित (प्रकृतिसेवा)
Category:NatureServe secure species
TU

अवर्गीकृत (प्रकृतिसेवा)
none
other
अमान्य स्थिति (प्रकृतिसेवा)
Category:Invalid conservation status

ESA[सम्पादन गर्नुहोस्]

Value Image and text Category added
EX
none
E
LE
none
T
LT
none
DL

असूचिकृत (इएसए)
none
other
अमान्य स्थिति (इएसए)
Category:Invalid conservation status

COSEWIC[सम्पादन गर्नुहोस्]

Value Image and text Category added
X
none
XT

अन्त्य (क्यानडा) (कोसेविक)
none
E
none
T
none
SC

विशेष चासो (कोसेविक)
none
NAR
none
other
अमान्य स्थिति (कोसेविक)
Category:Invalid conservation status

DECF[सम्पादन गर्नुहोस्]

Value Image and text Category added
X

दुर्लभ घोषित — लोपोन्मुख (डीईसी)
none
R
none
P1

प्राथमिकता एक — अज्ञात वर्ग (डीईसी)
none
P2

प्राथमिकता दुई — अज्ञात वर्ग (डीईसी)
none
P3

प्राथमिकता तीन — अज्ञात वर्ग (डीईसी)
none
P4

प्राथमिकता चार — दुर्लभ वर्ग (डीईसी)
none
DL

असूचिकृत (डीईसी)
none

QLDNCA[सम्पादन गर्नुहोस्]

Value Image and text Category added
EW
Category:Nature Conservation Act extinct in the wild biota
EN
Category:Nature Conservation Act endangered biota
VU
Category:Nature Conservation Act vulnerable biota
R
दुर्लभ (एनसीए)
Category:Nature Conservation Act rare biota
NT
Category:Nature Conservation Act near threatened biota
LC
Category:Nature Conservation Act least concern biota

CITES[सम्पादन गर्नुहोस्]

Value Image and text Category added
CITES_A1
सीआईटिईएस परिशिष्ट प्रथम (सीआईटिईएस)
none
CITES_A2
सीआईटिईएस परिशिष्ट द्वितीय (सीआईटिईएस)
none
CITES_A3
सीआईटिईएस परिशिष्ट तृतीय (सीआईटिईएस)
none

Tracking categories[सम्पादन गर्नुहोस्]