ढाँचा:Uw-delete2

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाट

Please do not remove content or templates from pages on Wikipedia without giving a valid reason for the removal in the edit summary. Your content removal does not appear constructive, and has been reverted. Please make use of the sandbox if you'd like to experiment with test edits. Thank you.


ढाँचा कागजात

प्रयोग:

{{subst:ढाँचा:Uw-delete2}}
{{subst:ढाँचा:Uw-delete2|article}} एक article सन्दर्भलाई निर्दिष्ट गर्दछ
{{subst:ढाँचा:Uw-delete2|article|थप पाठ}}ले सन्देशको अन्तमा "धन्यवाद" को सट्टा थप पाठ थप्दछ
  • यो ढाँचाले प्रयोगकर्ता चेतावनी परियोजना द्वारा आयोजित निर्देशन अनुरूप सुनिश्चित गर्दछ । कृपया प्रयोगकर्ता चेतावनी वार्ता पृष्ठमा यी ढाँचाहरूको सामान्य दृश्यरूपलाई छलफल गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि, शीर्ष-बाँया कुनामा) ।
  • कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई चेतावनी दिन प्रयोगकर्ता वार्ता पृष्ठमा सन्देश ढाँचाको सूचकाङ्कको प्रयोग हेर्नुहोस् । तपाईंले पठाउनु भएको सन्देशबाट भ्रम उत्पन्न नगर्न उत्तम ढाँचा लागू गर्न सक्नुहुन्छ ।
  • प्रतिस्थापन गर्नुपरेमा {{subst:ढाँचा:Uw-delete2}} लाई भन्दा {{ढाँचा:Uw-delete2}} को प्रयोगलाई सम्झनुहोस् ।
  • यो ढाँचाले पार्सर कार्यको प्रयोग गर्दछ । तपाईंको सन्देशमा बढी विवरण थप्न, तपाईले ढाँचा articleको अन्त्यमा केहि अतिरिक्त पाठ थप्न सक्नुहुन्छ । यदि यस्तो article वा अतिरिक्त पाठमा URL वा केहि बराबर चिन्ह ("=") समावेश गर्दछ भने, article वा "1=" सँग पाठ उपसर्ग नथपेसम्म यसले पार्सरको कार्य तोड्न सक्दछ ।
प्रयोगकर्ता चेतावनी uw-delete श्रृंखलाको एक भाग
तह १ तह २ तह ३ तह ४ तह ४ आाइम
{{uw-delete1}} {{uw-delete2}} {{uw-delete3}} {{uw-delete4}} {{uw-delete4im}}