सामग्रीमा जानुहोस्

विकिपिडिया:खाता बनाउनको लागि अनुरोध

विकिपिडिया, एक स्वतन्त्र विश्वकोशबाटतपाईं सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ?खाता बनाउनको लागि अनुरोधको प्रक्रिया

[सम्पादन गर्नुहोस्]

खाता बनाउनको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस् :-

=== उपयुक्त शीर्षक ===
* '''खाताको नाम:'''
* '''इमेल:'''
* '''खाता निर्माणकर्ता वा प्रबन्धकद्वारा नोट:'''

नाम रमेश कुमार थारु gmail rjrameshtharu41@gmail.com